• Kis-Bob
    #6
    Izoláció, endemizmus... nincs ebben semmi különös. A Kárpát-medence élővilága is a szigetjelleg jellemzőit mutatja. Rengeteg szigetre jellemző ez.