• Gallion
  #425
  Idézet Szerb Antaltól, egyik leghiresebb irodalmárunktól:

  "Az aranykor

  A köztársaság elesett Philippinél és az actiumi győzelem Octavianust a később Augustus császárt a világ urává tette. A szabadság elveszett - de vajon csakugyan szabadság volt az ami elveszett? Caesar előtt egy kisszámú gőgös arisztokrácia uralkodott Rómában és egy kis városköztársaság testére szabott törvényekkel próbált kormányozni egy végtelenné nőtt, ezerfajú birodalmat. Itt a monarchia végeredményben a nép és az ésszerűség győzelmét jelentette. A szabadság elveszett, de helyette megszületett a Pax Romana. Janus templomát becsukták, és a világ Augustus hosszú uralkodása alatt olyan zavartalan békében élt, amilyent azóta csak egyszer látott: 1871 és 1913 között.

  Augustus korát az utókor egybehangzó véleménye (az egy Mommsent kivéve) a római irodalom aranykorának és az egyetemes irodalom egyik legragyogobb fejezetének tekinti..." Idézet vége

  Illetve irod: "Mellesleg nem kultúrális aranykorról beszéltem, hanem gazdaságiról. "

  Tudom, aztán ezért javitottalak ki. Németország nem volt jelentősebb gazdaságilag a diktatúra idején, mint ma... sőt! Mivel Hitler a gazdaságot csak a hadiipar fejlesztésével tudta pörgetni, ezért a gyors fellendülés hamar stagnálásba csapott át... ez nem volt tartható szemlélet ellentétben a nyugati szemlélettel, amit azta átvettek és most jobban élnek a németek mint valaha.