Az emberiség hány százaléka képes ölni a háborúban?
  • remark #318
    Az embernél még az ölés is bír társadalmi/szociális vonatkozással. Nem pusztán biológiai/kémiai folyamat, ahogy az étkezés sem, és a szex sem. Ahogy a társadalom elfogad bizonyos étkezési és szexuális szokásokat, ugyanúgy elfogad bizonyos ölési szokásokat is. Tehát ez is fontos tényező szerintem, és ehhez kapcsolódnak a jézusi tanítások, mert az befolyásolja elképzelésem szerint azt, hogy mit tart a társadalom elfogadhatónak és mit nem tart elfogadhatónak. (Vagyis befolyásolná, ha lenne pontos képünk a tanításokról. Van esetleg valaki aki tud forrást ajánlani?)

    Persze megjegyezném, hogy a jézusi tanítások (ahogy én elképzelem azt) nem kitalációk, tehát nem egy kitalált világba helyezett kitalált emberrel kapcsolatosak. A jézusi tanítások pont arra hívják fel a figyelmet, hogy milyen az ember valódi arca, és milyen törvényszerűségek mozgatják a valós világot. Ez egyben azt is jelenti, hogy amit most valóságként értelmezünk, az nem a valóság. Amivel most az embert azonosítjuk, az nem az ember valódi arca.

    Ha a témában jártasabb lennék, konkrétabban is tudnék fogalmazni. De így nem tudok.