• pemga
  #34
  /Douglas Adams/
  - Na és honnan lesz pénzünk - mondta Ford -, ha egyszer senki se termel semmit? A pénz, mint tudja, nem a fán terem!
  - Ha volna szabad talán folytatnom. . .
  Ford csüggedten bólintott.
  - Köszönöm. Nos, minthogy néhány hete elhatároztuk, hogy a falevelet, ezentúl törvényes fizetõeszköznek fogadjuk el, természetesen valamennyien borzasztó gazdagok lettünk.
  Ford hitetlenkedve nézte a tömeget, amint erre helyeselve felmordul, és kapzsin babrálni kezdi a futószerelésekben rejlõ levélkötegeket.
  - Ugyanakkor - folytatta az igazgatósági tanácsadó - fellépett egy kisebb probléma is az inflációval, ami épp a levelek könnyû beszerezhetõségével függ össze. Ennek az lett a következménye, hogy a jelenlegi árszínvonalon, tudomásom szerint, nagyjából háromhektárnyi lombos erdõ reprezentál egy vagon bikkmakknak megfelelõ értéket.
  A tömeg nyugtalanul felmorajlott. Az igazgatósági tanácsadó csendre intette õket.
  - A problémát megkerülendõ - folytatta - , oda kívánunk hatni, hogy a levelek jelentõsen felértékelésre kerüljenek. Ezért széles körû lombtalanítási akciót foganatosítunk, mélynek során. . . ööö. . . az összes erdõt elégetjük.