• KM
  #24
  Úgy látom, hogy te alapvető fogalmakkal nem vagy tisztában! Kérdésedre a válasz: igen, ismerem. Sőt, sajnálatos módon kifelejtetted a Nizzai Szerződést (sok más lényeges szerződést is), és engedd meg, hogy felsoroljak pár célkitűzést (a teljesség igénye nélkül):
  "– A közösségi döntéshozatal hatékonyabbá tétele
  » A többségi döntéshozatal kiterjesztése - a tagállami vétó visszaszorítása
  » Az EP hatáskörének szélesítése
  – Megoldás az „amszterdami maradékokra”:
  • A szerződés meghatározza az EU keleti bővítését követő intézményrendszer átalakítást
  • Alapvető Jogok Chartája: a szociális jogok széleskörű meghatározása
  • Megerősített együttműködés (flexibility) intézményének alkalmazási lehetősége"

  A Bizottság NEM rendelkezik jogalkotási jogkörrel!!! Itt is idéznék:
  " A Bizottság kormányszerűen működő intézmény, mivel élén egy politikai testület áll (az ún. "biztosok kollégiuma"), amelynek tagjai között a feladatok szakterületenként felosztottak, és akik alá szakterületenként tagolt, közel 20.000 fős hivatali apparátus tartozik. A Bizottság mégsem az EU kormánya, mert döntéshozó és végrehajtó feladatokkal csak korlátozottan rendelkezik. Az EU-ban a döntéshozatal a Parlament és a Tanács, a végrehajtás pedig elsősorban a tagállamok feladata.
  A Bizottságot szupranacionális szervként szokás meghatározni, miután nem közvetlenül a tagállamokat, hanem az Unió egészét szolgálja; a közösségi érdekeket igyekszik figyelembe venni és képviselni."
  "A bizottsági tagokat a tagállamok kormányainak közös megállapodásával az Európai Parlament hozzájárulásával jelölik ki megújítható 5 éves hivatali időszakra."
  " A Tanács nem oszlathatja fel a Bizottságot, és nem válthatja le egyes tagjait sem, a Bizottság lemondatásához csak az Európai Parlamenttől származó bizalmatlansági indítvány (kétharmados többségű) elfogadása vezethet."
  (Ha elfogadjuk, hogy Magyarországon demokrácia van, akkor be kell látni, hogy ez teljességgel demokratikus megoldás a Bizottság visszahívására)

  Arra kérlek, hogy próbálj meg logikusan gondolkozni, és nézz utána a témának. Amit leírtál az elég nagy sületlenség! Nem a korrupció létét tagadom, hanem az EU intézményeinek ismeretét kérdőjelezem meg!

  Apropó! Hallottál már a három pillérről?

  U.i.: az idézetek az "Általános közigazgatási ismeretek" című könyvből voltak kiollózva, amit a Magyar Közigazgatási Intézet adott ki.