• Laci73
  #16
  Még sok hasonló tény fogja beláttatni veled hogy kettőnk közül nem én mondom a butaságokat.

  Az EU ma már lényegesen különbözik attól, mint ahogy az alapítók 1957-ben megalkották az európai integrációt a római szerződéssel. A maastrichti egyezmény létrejötte óta - apropó, Te ismered a római és a maastrichti egyezmény lényeges különbségeit? - az EU nem a nemzetek Európáját építi.

  Európai Bizottság - érdemes tudni, ez a szerv az EU tkp. kormánya. Az egyes tagországok kormányai jelölik ki tagjait, tehát nem a parlamentek vagy a népek választják meg a bizottság tagjait, amint annak egy demokráciában lennie kellene. SŐT! A hatalmi piramis csúcsán ülő bizottsági tagokat alkalmatlanságuk vagy méltatlan tettek elkövetése esetén sem távolíthatóak el, nem hívhatóak vissza, tehát a demokrácia szabályai szerint nem ellenőrizhetőek... Továbbá a “demokratikusan” kormányzott országoktól kimondottan függetleneknek kell lenniük; nem kell, nem szabad azok utasításai szerint eljárniuk. Döntései “közös törvénnyé” válva kötelező érvényűek minden tagállam számára...
  Tudjál róla: 1999 tavaszán kiderült, hogy az Európai Bizottság kezei között következmények nélkül eltűnt 1110 milliárd forintnak megfelelő pénzösszeg. Az óriási korrupció miatt a teljes bizottság visszalépni kényszerült ugyan, de mivel lényegében nem változtattak magán a rendszeren, abban továbbra is benne van az ilyen nagyságú összegek elsikkasztásának lehetősége...

  Európai Parlament: Ez az EU egyetlen választott testülete. A valóságban azonban csak tárgyalási jogköre van, nem hozhat törvényeket, csupán “felkérheti” az Európai Bizottságot erre. Nem felügyeli az adó- és pénzügyeket. A parlament a gyakorlatban egyszerű komédia… Mivel a szervezet Strasbourgban székel, reménytelenül eltávolodott választóitól.

  Sajnos nekem lesz igazam.