• Raszkolnyikov
    #10
    Azok az emberek amikor éltek nem akarták, hogy elhamvasszák majd őket.