Neumann János, Nikola Tesla, Albert Einstein
 • szabiku
  #1111
  neyoo írta: "Tehat az elektromagneses ter egy skalar potencial es egy vektorpotencial kevereke."
  Szóval ezt felejtsd el, vagy inkább tudd, hogy ezek a megnevezések a relativitáselméletet mellőző felfogásból lettek hagyományszerűen átemelve. Az elektrodinamika vektorpotenciálja egy négyesvektor, aminek a fenti két része a téridőben nem (négyes)vektor és nem (négyes)skalár.

  Egy könyvben olvastam olyat is, hogy a négyes polarizációs vektor időszerű (longitudinális) komponensét skalárpolarizációnak is szokták nevezni, DE ez is egyrészt hagyományőrző elnevezés, VALAMINT másrészt rejtve CSAK úgy érti, hogy a térbeli forgatásokkal szemben skalárként viselkedő. Eléggé megtévesztőek ezek a szóhiányos (vagy magyarázó szöveghiányos) kevert elnevezések, ugyanis az említett (négyes értelemben hibásan elnevezett) "skalárpolarizáció" komponens nyilván nem négyesskalár, és nem is skalárhullám longitudinális polarizációját jelenti.
  Ha elgondolunk egy négyes-skalárhullámot, akkor annak polarizációjáról (mint az előbbi négyes-vektorhullám esetében) értelmes beszélni, és ekkor mivel ez egy longitudinális hullám, a polarizációja egy longitudinális polarizációt jelent, ami valóban (négyes)skalárpolarizáció. Az ehhez tartozó irányultságot leíró mennyiség a hullám skalár jellege miatt egyszerűen egy 1-es szorzófaktor, még az előbbi négyes-vektorhullám esetében egy polarizációs egységvektor, mely a négyesimpulzus irányába mutat, vagy pontosabban fogalmazva skaláris szorzatuk nulla. (Tenzor- és spinorhullámok is hasonlóan...)