• mechorg
    #14
    Valamikor mondtam valamit valakinek valahol, de nyilván félreértette ha megsértődött...