• AlexX
    #1
    Oszt én miért is nem kaptam ilyen kütyüt amikor elkezdtem a főiskolát?
    Aligha, hogy sokára lesz erre mifelénk ilyen "ingyen osztunk drága kütyüt" akció! :(

    "Egy 300 ame­ri­kai is­ko­lá­ban el­vég­zett a fel­mé­rés sze­rint azon­ban nem a no­te­book, ha­nem az MP3-le­ját­szó áll a diá­kok kí­ván­ság­lis­tá­já­nak el­ső he­lyén"
    -----Valaki érti ezt???? Ebbe a mondatba asszem kicsit belekavarodott a szövegíró! :)