• Pluskast
    #81
    Tudod nem akrtam rá reagálni mert gondoltam minek vitatkozzak, de most azért is megteszem. Szóval. A kommunizmus lehet számodra vagy mások számára akármilyen utópisztikus szép elv, soha a büdös életben nem lesz az. Lehet megpróbálni szépíteni de azok az országok akik 1945-1989 között a keleti blokkhoz tartoztak igen is kommunisták voltak. A vezetőik magukat annak nevezték a kommunista eszmékből táplálkoztak. Nevezhetik nekem szovjet típusu kommunizmusnak akkor is az volt. Tessék elolvasni Lenin fejtegetéseit, hogy hogyan vezeti le a kommunizmus eszméjéből a proletárdiktatúrát és az egypártrendszer egyeduralmát Marx és Engelsz nézeteiből. Tetszik vagy sem ő is a kommunizmus képviselője volt legfeljebb más irányzatot képviselt, de meggyőződéses komcsi volt. A felvilágosodásnak is több irányzata volt Rousseau vagy Montesquie is a képviselőjük volt ők is szerves részét alkotják s nem mondhatod rájuk azt, hogy ők nem tartoznak oda. Ugyanígy a kommunizmus eszmerendszerébe tartozik Lenin és Sztálin is. Márpedig a gyakorlati megvalósítása ennek az eszmének ugyanolyan borzasztó volt mint maga a nácizmus. Mond annak az 50 millió áldozat családjának akik meghaltak e rendszer alatt, hogy milyen szép eszeme ez a kommunizmus. Menj el a terror házába és nézd meg azoknak az embereknek a névsorát akik itthon belehaltak ebbe az úgynevezett "szép" eszmébe. Akárhogy is nézzük számomra nem szép eszme mert bőségesen vér tapad hozzá.