Olasz foci szerelmeseinek
 • limperatore
  #13517
  Atalanta - Lazio
  Bologna - Crotone
  Chievo - Inter
  Empoli - Sampdoria
  Genoa - Cagliari
  Juventus - Fiorentina
  Milan -Torino
  Palermo - Sassuolo
  Pescara - Napoli
  Roma-Udinese


  Atalanta-Torino
  Bologna-Cagliari
  Chievo Verona-Lazio
  Empoli-Crotone
  Genoa-Fiorentina
  Juventus-Sassuolo
  Milan-Udinese
  Palermo-Napoli
  Pescara-Inter
  Roma-Sampdoria

  Cagliari-Roma
  Crotone-Genoa
  Fiorentina-Chievo Verona
  Inter-Palermo
  Lazio-Juventus
  Napoli-Milan
  Sampdoria-Atalanta
  Sassuolo-Pescara
  Torino-Bologna
  Udinese-Empoli

  Atalanta-Palermo
  Bologna-Sampdoria
  Chievo Verona-Sassuolo
  Empoli-Inter
  Genoa-Napoli
  Juventus-Cagliari
  Milan-Lazio
  Pescara-Torino
  Roma-Crotone
  Udinese-Fiorentina


  Cagliari-Atalanta
  Crotone-Palermo
  Fiorentina-Roma
  Inter-Juventus
  Lazio-Pescara
  Napoli-Bologna
  Sampdoria-Milan
  Sassuolo-Genoa
  Torino-Empoli
  Udinese-Chievo Verona



  Atalanta-Napoli
  Bologna-Genoa
  Cagliari-Crotone
  Empoli-Juventus
  Milan-Sassuolo
  Pescara-Chievo Verona
  Roma-Inter
  Sampdoria-Palermo
  Torino-Fiorentina
  Udinese-Lazio



  Cagliari-Sampdoria
  Crotone-Atalanta
  Fiorentina-Milan
  Genoa-Pescara
  Inter-Bologna
  Lazio-Empoli
  Napoli-Chievo Verona
  Palermo-Juventus
  Sassuolo-Udinese
  Torino-Roma


  Chievo Verona-Bologna
  Fiorentina-Crotone
  Genoa-Milan
  Inter-Torino
  Juventus-Sampdoria
  Lazio-Cagliari
  Napoli-Empoli
  Palermo-Udinese
  Pescara-Atalanta
  Sassuolo-Roma



  Atalanta-Inter
  Bologna-Sassuolo
  Cagliari-Fiorentina
  Crotone-Napoli
  Empoli-Chievo Verona
  Milan-Juventus
  Roma-Palermo
  Sampdoria-Genoa
  Torino-Lazio
  Udinese-Pescara