Karakterfelismerő program
  • PLaci #6
    Jaja... Talán még fent van a Seven warezen...