kinek mennyi?
 • l3alF1aKe
  #53
  1024*768
  Flyby 119
  botmatch 41

  AthlonXP-1800+
  384Mb samsung pc2700 ddr
  Gigabyte- Ga-7vaxp .
  Radeon 8500 290/580