34
Eszperantó
 • eszpike
  #34
  Mindkettő tévedés! Diplomához elfogadják a legtöbb főiskolán, és nem 2009. óta, hanem sokkal régebben, több mint 10 éve akkreditált az ITK-ban.
  2009-ben az egynyelvű vizsgát akkreditálták eszperantóból.
 • Broafka
  #33
  diplomához én úgy tudom hogy nem fogadják el, de felvételihez jár a plusz pont ha van középfokúd belőle
 • Dj Faustus #32
  Érettségiznek belőle, a Idegennyelvi Továbbképző Központban 2009 óta akkreditált nyelv, cikk is szól róla. Kérdezz rá a felsőoktatási intézménynél, hogy elfogadják-e - az a legbiztosabb.
 • M9871
  #31
  Sziasztok

  Azt szeretném kérdezni, hogy az eszperantó nyelvet, azt elfogadják-e a diplomához? csak mert engem rémisztgetnek olyannal, hogy nem

  Kérek mindenkit, hogy aki tájékozott ebben a témában az írjon, előre is köszönöm.

  Üdv.:W
 • Igenis
  #30
  Szia Dragooon!

  Még nem ismerjük egymást. Tudnál nekem segítreni? Szóbeli vizsgával szeretném a segítségedet kérni! El tudnád nekem küldeni az e-mail címedet, h fel tudjam veled venni a kapcsolatot? Nagyon megköszönném!

  [email protected]


  ÜDV: Azi
 • Dragooon #29
  facedbook.com-on van eszperantó klub.
 • Brain Storming
  #28
  Érdekes fórum az eszperantóról!

  http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/viewtopic.php?t=464

 • iu
  #27
  Én tavaj óta tanulok eszperantót, és elég jól megy. Középszintű szöveget le tudtam fordítani. Felvennék valakit emesenre, akivel nyugodtan eszperantózhatnék.
 • Dragooon #26
  jó, így sem értem
  hát nem tudom, hány éves vagy, de pl felvételiken jó sok plusz pontot jelenthet, érettségizhetsz is belőle, plusz nyelvpótlékot is kaphatsz, ha olyan munkahelyed van/lesz :) meg szórakoztató és könnyű és állítólag eszperantó után más nyelvek is egyszerűbben tanulhatóak..
  az a gáz, hogy nincs kivel gyakorolnom, ezért próbálom terjeszteni a témát itt az ezsgén ^^
 • HUmanEmber41st
  #25
  Pl koituszo muttero meg ilyenek...ha érted :D :D
  Ha lenne eszperantó nyelvű win, rá lennék "kényszerítve" , h megtanuljak. Így meg nem annyira .. :D
 • Dragooon #24
  mit értesz naturális kifejezések alatt? (bocs, hogy későn reagálok).. windóz szvsz nincs, de betűket le lehet tölteni ^^
  nekem már tök jóul megy (kezdők szintjén)
 • HUmanEmber41st
  #23
  És az úgymond naturális kifejezések? Az adja meg egy nyelvnek a sava-borsát.. vagy azt csak anyanyelven? És van-e eszperantó nyelvű windóz?
 • Dragooon #22
  már tök jól megy :D nagyon egyszerű nyelv.........
 • Dragooon #21
  ez az összes szabály, arra gondoltam, neki állok tanulni, nem olyan nehéz, hátha a jövőben hasznát veszem...
 • Dragooon #20
  Névelők
  1. Határozatlan névelő nincs; csak határozott névelő van, a la, mely azonos minden nemben, esetben és számban: domo (ház, egy ház) – la domo (a ház)

  [szerkesztés] Főnevek
  2. A főnévnek -o végződése van. Többes szám képzésekor a -j járul hozzá. Csak két esete van: alany- és tárgyeset; ez utóbbit az alanyesetből kapjuk az -n végződés hozzátoldásával. A többi esetet elöljárókkal fejezzük ki (birtokos eset: de; részes eset: al; eszközhatározó eset: per). Példák:
  Mi vidas domon/domojn. – Házat/házakat látok.
  la domo de la patro – az apa háza
  Mi helpas al la patro. – Segítek az apának.
  Mi skribas per krajono. – Ceruzával írok.

  [szerkesztés] Melléknevek
  3. A melléknév -a-ra végződik. Többes szám képzésekor a -j járul hozzá. Csak két esete van: alany- és tárgyeset; ez utóbbit az alanyesetből kapjuk az -n végződés hozzátoldásával. A többi esetet elöljárókkal fejezzük ki (lásd a főnévnél). A középfokot a pli szóval, a felsőfokot a plejjel képezzük. A középfoknál az ol kötőszót használjuk. Például:
  alta domo – altan domon – altaj domoj – altajn domojn
  La taksio estas pli rapida ol la tramo. – A taxi gyorsabb, mint a villamos.

  [szerkesztés] Számnevek
  4. A számnevek nem ragozhatóak.

  * A tőszámnevek: unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek; cent; mil; a miliono, miliardo, biliono, triliono főnévi alakúak. A tízeseket és a százasokat a számnevek egyszerű összetételével képezzük. A főnévi alakúakat és a hozzáadandó számokat különírjuk, a szorzószámokat egybe. Kettőtől a számnévhez tartozó dolgokat többes számban használjuk. 2345678 = du milionoj tricent kvardek kvinmil sescent sepdek ok; du homoj (két ember)
  * A sorszámnév jelölésére a melléknévi végződést (-a) használjuk: Petro venis la unua. (Péter jött elsőnek.)
  * A szorzószámnevet az -obl- utóképzővel képezzük: duobla sumo (kétszeres összeg)
  * A törtszámnevet az -on- utóképzővel képezzük: tri kvaronoj (háromnegyed)
  * A gyűjtőszámnevet az -op- utóképzővel képezzük: triopa alianco (hármas szövetség)
  * Az osztószámnevet a po elöljáróval képezzük: po du pomoj (két-két alma)
  * Ezenkívül lehet használni főnévi és határozói számneveket is: dufoje (kétszer)

  [szerkesztés] Névmások
  5. Névmások (ragozásuk mint a főneveké)

  * Személyes névmások: mi, vi, li/ŝi/ĝi; ni, vi, ili
  * Visszaható névmás: si
  * Személytelen névmás: oni
  * Birtokos névmás: A személyes névmáshoz hozzátesszük a melléknévi -a végződést.

  oni diras, ke… – azt mondják, hogy…
  mia domo – az én házam

  A többi névmásokhoz l. A tabellaszavak rendszerét.

  [szerkesztés] Igék
  6. Az ige nem változik személyek és számok szerint, éppen ezért az alany mindig szükséges a mondatban. Az ige alakjai: a jelen idő -as végződést kap, a múlt idő -is, a jövő idő -os, a feltételes mód -us, a felszólító mód -u, a főnévi igenév -i végződésű. A melléknévi és határozói igenevek cselekvő jelen ideje -ant-, múlt ideje -int-, jövő ideje -ont-; szenvedő jelen ideje -at-, múlt ideje -it-, jövő ideje -ot- utóképzőt kap. Minden szenvedő alakot az esti segédige megfelelő alakjával és a szükséges szenvedő melléknévi igenévvel képezzük. A szenvedő szerkezet elöljárója a de. Az ami (szeretni) ragozása:
  ami
  amas, amis, amos, amus, amu
  amanta, aminta, amonta
  amata, amita, amota
  estas amata, …

  La profesoro estas amata de liaj studentoj. – A professzort szeretik a diákjai.

  [szerkesztés] Határozók
  7. A határozószó végződése -e, fokozása: mint a melléknévnél.
  La birdo kantas bele. – A madár szépen énekel.

  [szerkesztés] Vonzatok
  8. Minden elöljáró alanyesetet vonz. Amennyiben az elöljáró helyet és irányt is jelölhet, az irányt a tárgyesettel jelöljük.
  Mi estas en la domo. – A házban vagyok.
  Mi iras en la domon. – Megyek a házba.

  [szerkesztés] Kiejtés
  9. Minden szót úgy olvasunk, ahogy írunk (fonetikus hangjelölés).

  [szerkesztés] Hangsúly
  10. A hangsúly mindig az utolsó előtti szótagon van. A hangsúlyos nyílt szótag magánhangzója kissé megnyúlik.

  [szerkesztés] Szóösszetételek
  11. Az összetett szavakat a szavak egyszerű kombinációjából kapjuk meg (a főszó a végén áll). A nyelvtani végződések is önálló szavaknak tekintendőek. Pl.: skribotablo = skrib+o+tablo

  [szerkesztés] Tagadás
  12. Nincs kettős tagadás: ha a mondatban már van tagadószó, a ne elhagyandó.
  Mi ne scias. – Nem tudom.
  Mi nenion scias. – Semmit sem tudok.

  [szerkesztés] Irány kifejezése
  13. Az irány jelölésére a szavak a tárgyeset végződését kapják (lásd 8. pont).

  [szerkesztés] Elöljárók
  14. Minden elöljárónak határozott és állandó jelentése van, de ha olyan elöljárót kell használnunk, melynek konkrét értelme nem mutatja, hogy melyik a megfelelő, úgy a je elöljárót használjuk, melynek nincs határozott jelentése. A je elöljáró helyett tárgyesetet is lehet használni, elöljáró nélkül.

  * al – -nak, -nek; -hoz, -hez,- höz; felé
  * anstataŭ – helyett
  * antaŭ – előtt
  * apud – mellett
  * ĉe – -nál, -nél
  * ĉirkaŭ – körül
  * da – részelő birtokos: litro da lakto - egy liter tej
  * de – birtokviszony; szenvedő szerkezet; -tól, -től (hely és idő is)
  * dum – alatt (idő)
  * ekster – kívül
  * el – -ból, -ből
  * en – -ban, -ben
  * ĝis – -ig
  * inter – között
  * kontraŭ – ellen, szemben  * krom – kívül (átvitt értelemben, pl. „rajta kívül”)
  * kun – -val, -vel (társ)
  * laŭ – szerint, mentén
  * malgraŭ – ellenére, dacára
  * per – -val, -vel (eszköz)
  * por – -ért, végett
  * post – után
  * preter – mellette el
  * pri – -ról, -ről
  * pro – miatt
  * sen – nélkül
  * sub – alatt
  * super – felett
  * sur – -on, -en, -ön, -n
  * tra – át
  * trans – túl

  [szerkesztés] Szókincs, szóképzés
  15. Az úgynevezett idegen szavak, azaz azok a szavak, amelyeket a legtöbb nyelv közös forrásból vett át, a nemzetközi nyelvben változatlanul használhatók, csak ennek a nyelvnek a helyesírását kapják. A több egygyökű szó helyett helyesebb a fundamentális szót használni, és a többit az utóbbiakból képezni a nemzetközi nyelv szabályai szerint, pl.: hospitalo – malsanulejo (kórház)

  [szerkesztés] Egyszerűsítés
  16. A főnév és a névelő utolsó hangzója elhagyható, és hiányjellel helyettesíthető. Ilyenkor a névelő l hangját az előtte álló szóhoz olvassuk, pl.: granda dom’, de: grandan domon; Tragedio de l’Homo
 • Dragooon #19
  áh, bocs már jó ideje nem néztem ide, srry! azt megköszönném, ha majd később szánnál rám egy kis időt (persze, ha már csak megy)
 • NonsenS
  #18
  Én most leszek középsuli harmadikos, szal lesz időm. Meg a könyvtáros néni magyar tanár és azt mondta, h tud majd segíteni. Reménykedem benne, h lesz hozzá majd elég életkedvem :D Dragooon majd ha megtanulom, megpróbálok én is segíteni, de addig még sok idő tellik el.
 • Dragooon #17
  hát nekem kellene valaki, aki segít értelmezni az összes szabályt.. valahogy nem megy
 • NonsenS
  #16
  Én is most keztem el saját erőmből tanulni az eszperantót és sztem okos ötlet volt, hogy legyen egy egységes világnyelv, dehát ez a nagy nyelvek emberei miatt nem nagyon akar elterjedni :( Egyébként sztem a Wikipédián elég jól leírják a nyelvtant, azon kívül találtam még ezt. Egyébként ott van a könyvtár, én nem is akartam ezt tanulni, csak megláttam és úgy gondoltam, hogy miért is ne? Szóval gép előtt ülő barátaim irány a könyvtár:D
 • NKristof
  #15
  Annyit mondok hogy a portugál meg kb. 200 millió embernek anyanyelve, és elég sokadik a listán...
 • Dragooon #14
  1millióan beszélik és már van eszperantó anyanyelvű gyerek. ha más miatt nem, az érdekesség miatt megéri tanulni :P
 • NKristof
  #13
  Egyébként az ilyen csinált nyelvek nem sokat érnek. Többre mész, ha megtanulsz középszinten angolul, mint ha perfekt vagy eszperantóból.
 • NKristof
  #12
  Ajánlani fogom a topicot a nagymuteromnak... Keményen nyomja az eszperantót már nemtudom hány éve:D
 • Tomalak
  #11
  Eszperanto <- itt tanulhatsz egykét dolgot rola
 • Csambó
  #10
  Nézzetek fel a dint.hu-ra ingyenes nyelvleckéket lehet kérni, csak arra kell szavazni, hogy milyen nyelven kapja az ember...
 • sweech
  #9
  lol :D
 • Khamwasss
  #8
  Nembaj... be kell érni vele xD
 • Dragooon #7
  hát ja ott próbáltam meg először, de már mindent megtaláltam, ami ingyenes :D
 • Akos 001
  #6
  googleban keress
 • Dragooon #5
  Adamo kaj Eva manĝis la pomon
  (Ádám és Éva megették az almát)

  Mi lernas Esperanton
  (Eszperantóul tanulok)

  ilyenekre lennék kíváncsi O.o
 • Dragooon #4
  majdnem :D
 • Gladiator
  #3
  mondjuk ez két különböző dolog, de azért grat:D
 • Khamwasss
  #2
  én viszont találtam =)
 • Dragooon #1
  hát, meglestem, de egy témát sem találtam, ami e remek nyelvvel foglalkozna, így hát nyitottam egyet
  arra kérnék mindenkit, aki tud, az írjon egy-két címet, vagy valami mást, ahol találhatok ingyenes nyelvleckéket! sajna nyelviskolára zsebpénzből nem futja, ezért tanulnék egyedül.
  nem baj ha a nyelvlecke angol v. spanyol nyelven van!