94066
10725198101090741028.jpg

-Nem alkalmazunk jelzős szerkezetet. Még arra se, akivel nagyon nem értesz egyet.
-Nem gyűlölködünk!
-HADITECHNIKAI TOPIC, aki nem tudja értelmezni, az megy máshova!


[Légi Harcászati / Légvédelmi FAQ]
 • [NST]Cifu
  #291
  Ha ilyen sikeres volt a kézifegyverlövedékek ismertetése, akkor megéri belevágni a nagyűrméretű fegyverekébe is - na majd ha sikerül időt szorítani rá :)

  Addig is egy kis szemezgetnivaló: aki még nem ismeri, azoknak kötelező megnézni: HKPro.com

  Néhány izelítő:


  Ki csúnyán néz (HK53)....


  HK G36 akcióban (a cső alatt AG36 gránátvető)...


  HK MP7


  SWAT egység MP5/10-es géppisztolyokkal
 • ghost cb
  #290
  Thx
 • Yetike
  #289
  Elismerésem, kiváló jellemzés.
 • Guest
  #288
  Wow... :) Szép munka! :)

 • [NST]Cifu
  #287
  Na, akkor Ghost kérésére egy kis lőszerismertető, először is a kézifegyverekről:

  Elővezetés: a kézi lőfegyverek szinte kizárólag huzagolt csővel rendelkeznek, ami annyit tesz, hogy a csőben lévő (általában 6, arányosan elhelyezett) órmózat van, amelyek adott csőhosszon bizonyos számú menettel rendelkeznek (tehát mondjuk 500mm-en egy teljes fordulatot végeznek az órmózat által megvezett lövedékek), amelyekbe a lövedék belepréselődik, így azt megvezetve forgó mozgásra kényszeríti. Ezt hívják forgásstabilizált lövedéknek. A lövedék a csövet elhagyva forgó mozgást végez hossztengelye körül, így röppályája stabilizált, ha nem így lenne a lövedék orra elfordulna, bukdácsolni kezdene, amely nemcsak a lőpontosságra van káros hatással, de a hatásos lőtávolságot is jelentősen csökketni.

  Kézi lőfegyverknél ugye még ott van a sörétespuska, amelynél nincs huzagolás, mivel a sörétrajt (a kilőtt sörétszemek összesége) az nem lenne képes megvezetni, ezt a cső csőszáj felé nézve bizonyos (kis) mértékű szükülése végzi, amelyet a csőszájnál lévő úgynevezett "choke" fejezi be (ez a sörétraj végső röppályáját határozza meg), amely sok sörétes puskánál cserélhető is, így az adott körülményekhez legjobban illő choke-al lehet felszerelni a fegyvert. A különféle choke-ok különféle sörétmérethez készülnek, illetve alakjuk befojásolja a sörétraj alakját, szóródását (pl. ha közeli célpontra akarnak lőni, akkor a choke nem szűkűl egyáltalán, így nagyobb felületen szóródnak szét a sörétszemek, ha távolira, akkor a choke jelentősen szűkűl, így a sörétraj egyben marad). A sörétespuskák egyik legnagyobb előnye, hogy rengeteg féle lőszert lehet kilőni belőle, kezdve a "slug"-ig, ami egyetlen nagy lövedék (értelemszerűen jelentős pusztítóerővel), át a különféle gázlövedékekig (pl: könygáztöltetű) egészen a gumilövedékekig.

  Még a XIX. század végén az orosz cár látva a robbanó- és repeszehatású kézifegyverlövedékek hatását, kezdeményezte azok háborús tiltását. Az erről szóló nemzetközi egyezmény 1899 július 29.-én lett aláírva, Hágában, ez az első Hágai egyezmény (amit sokan a Genfi egyezményel kevernek, amit 1925-ben az I. világháború tapasztalatai alapján a harci gáztámadások tiltására hoztak tető alá). A szöveg pontosan így szól:

  "Declaration on the Use of Bullets Which Expand or Flatten Easily in the Human Body..."

  "Nyilatkozat az olyan lövedékek (használata ellen), amely az emberi testbe (csapódva) könnyen kiterjeszkedik vagy szétlapul (magyarul "gombásodik")."

  Ennek a feltételnek az FMJ (erről később), vagyis a teljesköppenyes lövedék felel meg. Tudni kell még, hogy a Hágai egyezmény csak abban az esetben kötelező érvényű, ha az aláíró nemzetek közül kettő vagy több egymással háborús állapotban van.

  A 60-as években mind a NATO, mind a Varsói szerzőségben olyan lövedékeket kezdtek tervezni, amelyek ugyan betartják a Hágai egyezmény szövegét, de a testbe csapódva mégis jelentősen nagyobb kárt képesek okozni, mint korábbi társaik. Az új, kis űrméretű lőszerek ugyanis kisseb energiával csapódnak a célba, vagyis kevésbé lennének hatásosak, mint a régi lőszerek, így 7N6 jelű 5,45x39,5 mm-es lőszer (AK-74 család) különleges kiképzésű lett: a lövedék egy rézzel futatott acél burok volt, melynek az első 3 mm-en része üreges, az ezt követő, szintén 3mm-es rész ólommal van kitöltve, míg fennmaradó mintegy 12 mm-t acél tölti ki. Ennek eredményeképpen a lövedék a stabilitása alsó határán repül a cél felé, és az első szilárdabb tárgyba csapódva bukdácsolni kezd, igen hosszú és girbe-gurba sebcsatornát hoz létre és így a méretéhez képest rendkívül súlyos sebet képes okozni. Persze az amerikai lőszer is hasonló jellemzőkkel bír: az 5,56x45 mm-es M855 NATO lőszer lövedéke is a stabilitás határán repül a cél felé, és a célba érve szilánkosodásra hajlamos, ami újabb sebcsatornákat jelent. További érdekesség, hogy az egyesült államok SOCOM (Special Operations COMmand - Különges Műveletek Parancsnoksága) egységeinél rendszeresített MK23 Mod 0 (a HK USP .45ACP űrméretű, kifejezetten a SOCOM számára készülő változata) részére 1993 óta JHP lőszert használnak.

  Olykor lehet látni "-T" jelölést egy lőszertipusnál, ez annyit tesz, hogy nyomjelzővel ellátott lövedékkel szerelt lőszer.

  Pisztolylövedékek:

  FMJ - Full Metal Jacket - Teljesköppenyes lövedék  A belső (álltalában) ólommagot egy kemény (álltalában sárgaréz) burkolat veszi teljesen körül. Becsapódáskor nem gombásodik, így nagy átűtőerővel rendelkezik, amiből következik, hogy egy ilyen lőszer viszonylag könnyen képes átűtni mondjuk egy ajtót vagy akár egy embert. Ezzel a fajta lőszerrel megbízhatóan működik minden öntöltő pisztoly/géppisztoly, míg az üreges hegyű lőszerekkel egyes fegyverek megbízhatattlanúl működnek.

  JHP - Jacketed Hollow Point - köppenyes-üregesorrú lövedék  Alapjaiban megegyezik az FMJ lőszerrel, de a lövedék orra "le van vágva" és egy furat van az ólommag elején. Becsapódáskor emiatt a lövedék szétnyilik, gombásodik, jelentős sebet okozva. Átütőereje kicsi, mivel energiáját nagyobb mértékben adja le célba csapódva.

  SJHP - Semi-Jacketed Hollow Point - Félköppenyes-üregesorrú lövedék  A JHP-hoz képest a rézköppenyének első része hiányzik, így nagyobb a gombásodás mértéke.

  SP - Soft Point - Puha orrú lövedék  Mint egy FMJ lövedék, amelynek az orrán hiányzik a köppeny. Kevésbé hajlamos a gombásodásra, mint az üreges orrú lövedékek, de azoknál nagyobb átütőerővel is rendelkezik.

  FMC - Full Metal Cone, Truncated Cone - Teljesköppenyes csonkakúp orrú lövedék  Alapjaiban egy FMJ lövedék, amelynek az orra azonban egy csonkakúpra emlékeztet, legtöbbször kissé a csonkított rész után homorú, de ez a rész is köppenyezet. Az FMJ lövedéknél jobban, a JHP lövedéknél kevésbé gombásodik, viszont nagyobb az átütőereje, mint az SP lövedéknek.

  LWC - Lead Wadcutter - (nincs rá rendes magyar szó)  Csaknem teljesen tömör ólomhenger. Sportlövészetnél céllövészetre használják, mivel a lőlapon nagyon szép kerek lyukat csinál. Formájából adódóan azonban nem a legjobb a lőballisztikája...

  LSWC - Lead Semi-Wadcutter - (nincs rá rendes magyar szó)  Hasonló a Wadcutter lövedékhez, de az orra némileg kúposra van kiképezve, némileg jobb lőballisztikát nyújtva.

  RNL - Round Nosed Lead - Gömbölyűorrú ólomlövedék  A régi XIX.sz.-i revolverek lövedéke, olykor ma is használják revolverekbe, mert igen olcsó.

  Puska- és Közteslőszer-lövedékek

  FMJ - Full Metal Jacket - Teljesköppenyes lövedék  A belső (álltalában) ólommagot egy kemény (álltalában sárgaréz) burkolat veszi teljesen körül (az előzményekbe leartakból látható, hogy azért itt már messze másféle megoldások is vannak). Becsapódáskor nem gombásodik, így nagy átűtőerővel rendelkezik. Standard katonai lövedék.

  FMJBT - Full Metal Jacket Boat Tail - Teljesköppenyes, elkeskenyedővégű lövedék  Az FMJ-k fejlesztésének eredménye, a lövedék vége kúpos kiképzésű, ami csökkenti a légellenállást, így jobb ballisztikai teljesítményt biztosít nagy lővtávon. Mesterlövészfegyverekhez szinte csak ilyen lövedéket használnak - vagy a következőt:

  HPBT - Hollow Point Boat Tail - Puhaorrú elkeskenyedővégű lövedék  Alapjaiban megegyezik az FMJBT-vel, de az orra üreges, így gombásodásra hajlamos. Mesterlövészek kedvelt lövedéke.

  SP - Soft Point - Puhaorrú lövedék  Akár az FMJ, csak az orra vége "le van vágva", így kilátszik az ólommag. Gombásodásra erősen hajlamos lövedék, viszont átütőereje kisebb annál. Létezik ennek is elkeskenyedőfarú változata is.


  Sörétes puskába való lövedékek

  Megjegyzés: a legtöbb "nem hagyományos" sörétespuskába való lőszert kézi működtetésű sörétespuskából ("pump shotgun") szokták kilőni, az félautomata sörétespuskáknak legtöbbször gondot jelentenek ezek a lövedékek, nincs megfelelő gáznyomás ahoz, hogy a töltés-űrítés fázis végbemenjen.

  Regular Shotgun Cartridge - Hagyományos Sörétes lőszer  Általánosan használt lőszer vadászatra, céllövészetre illetve ritkán de használják rendfentartói/katonai célra is. Különféle méretű söréttel lehet tölve (Általánosan 2.03mm és 5,59mm közötti sörétméret fordul elő).

  Buckshot Cartridge - Szarvassörét  Nagyméretű sörétszemmekel töltött lőszer (a sörétek mérete 6.1 és 9.14mm közötti), vadászok a nagytestű emlősök ellen (pl. Szarvas) használják. Katonai célra a duppla nullás jelzésű lőszert szokták használni, amely 9db 8.38mm-es sörétszemmel van töltve. Közelharcban döbbentes sebeket képes ejteni.

  Sabot Slug - Űrméret alatti lőszer  Ennél a változatnál a cső űrméreténél alig valamivel kisebb, egyetlen darab lövedék hagyja el a csövet. Nagy pusztitóereje van, katonai célra is használják.

  Rifled Slug - Huzagolt lőszer  Forgásstabilizált lövedék, amelynél a hossztengely körüli forgást a lövedék köppenyén lévő ferde kiképzésekkel éri el. Szintén megtalálható katonai egységeknél.

  Flechette - Szárnystabilizált nyíl(?)  A löszerben bizonyos számú szárnystabilizált nyílacskák vannak, amelyek viszonylag nagy lőtávot biztosítanak, és igen jó átütőképességgel rendelkeznek (pl. golyóálló mellénnyel szemben. Anno a Steyr egy ACR nevű kisérleti fegyvert épített ezen elv köré, de a programra nem tartott igényt az US Army. Az USA fegyveres erőinél rendszeresített 12-es űrmétretű Flechette lőszerben 32db kis nyilacska van.


  QB 8

  (sajnos nem találtam képet róla)

  Az USA fegyveres erői által használt 12-es űrméretű sörétes puskába való "páncéltörő" lőszer. 8db sokszögletű (nem tudom a matematikai megnevezését, de aki játszott már szerepjátékkal, akkor képzeljen el egy 8 oldalú kockát) rész-lövedéket lő ki, amelyek acélból készültek. Ezek a rész-lövedékek igen jó átütőerővel rendelkeznek, így akár könnyen páncélzott járművet is harcképtelenné tehet.

  Ferret Round - "Vadászmenyét" lőszer  Szárnystabilizált lövedék, amely nagy lőtávolságra is viszonylag pontos (itt olyan 100-150 méterre kell gondolni). Elsősorban különféle gáztöltettel gyártják, mint pl. könnygáz.


  Remélem nem maradt ki semmi :)))
 • Punker
  #286
  ez nézzétek meg:
  http://www.fabulis.hu/magazin/rovat1/cikk74/_falke.php
 • a.carkey
  #285
  Nem.
 • Tikal #284
  de állitolag a JSF-et gyerekjáték lesz vezetni :) automatikus lebegés, leszállás stb... szoval mondom én hogy elmegyek pilotának :)
 • [NST]Cifu
  #283
  Mivel alig pár darabbal rendelkeznek, van rá egy tippem, hogy csak a legtapasztaltabb pilótáik repülnek vele.

  Kicsit hasonló lehet a dolog, mint Harrier amerikai alkalmazásánál. Ott ugye az első gépeket az USMC tesztpilótái vezették. Mondani sem kell, hogy nem is volt baleset a gépekkel. Aztán megkezdődött a hajózószemélyet kiképzése (ráadásul helikopterpilótákból - mondván, hogy ez is tud lebegni, az is tud lebegni), és alig tapasztalt pilóták kerültek a gépekre, hirtelenjében borzalmas lett a baleseti statisztika.
 • Yetike
  #282
  Ha ennyire rizikós az egy pilótás kialakítás, akkor a ruszkik hogy tudnak vele repülni ? Mármint a Ka-50el.
 • Tikal #281
  nem semmi leht a pilota

  és nagyon jo a kép...
 • Cat #280
  ha már helikopterről van szó (és a chinookrol) egy nem egyszerű művelet, leszállás féltalppal :)

 • cifuatwork
  #279
  A koaxiális rendszer sokkal bonyolultabb, elég ha megnézed egy fényképen a Ka-50 rotoragyát és utána egy bármely hagyományos helikopter rotoragyát - látható, hogy nem egyszerűen 2x annyi alkatrészről van szó. A bonyolultság pedig nem előnyös, mivel az előrevetíti a megbizhatattlanságot - nem véletlen, hogy a Kamov cégen kívűl egyetlen más helikoptergyár sem foglalkozik koaxiális elrendezésű helikopter fejlesztésével. A Kamov már lassan 50 éve foglalkozik ezzel a megoldással, van tehát tapasztalatuk bőven.

  Hátulütője még a rendszernek, hogy a két ellenforgó rotor könnyen káros örvényeket kelthet, amelyek rontanak a hatásfokon. A Kamov helikopterjei egészen a 80-as évekig alacsonyabb teljesítményre voltak képesek, mint a hagyományos elrendezésű gépeket gyártó Mil iroda gépei. A Ka-50 az első a koaxiális gyártmányaiból, amely már képes jelentősen meghaladni a 200km/h sebességet vizszintes repülésben. Egyszóval inkább hátrányai, mint előnyei vannak ennek az elrendezésnek, és a gyártók közben már találtak más utakat a farokrotor nélkülözésére.

  Az egyik megoldás a Boeing Vertol legismertebb gyártmányai, a Chinook és a Sea Knight, amelyeknél egy hosszúkás doboztest elejére és végére szereltek egy-egy főrotort. Ez azonban inkább csak a teherszállító helikoptereknél jöhet szóba, ahol a dobozszerű test amúgy is előnyös. Ennél a megoldásnál továbbá a mozgékonyság jelentősen gyengébb, mint a hagyományos megoldásnál.

  A másik reális lehetőség a McDonald-Douglas (azthiszem ez is Boeing már:)) MD 600-as helikoptercsaládján debütáló megoldás, amikor a faroktartó egy cső, amelyben levegőt préselnek a faroktartó végén lévő állítható zsaluzathoz, amely a kiáramló levegőt a megfelelő irányba tériti el, így egyensúlyozva ki a főrotor centrifugális erejét.

  Ezen kívűl van még pár lehetőság (pl. a Billenőrotoros gépek, a'la V-22 Osprey), de ezek még csak fejlesztési stádiumban vannak.
 • cifuatwork
  #278
  most akkor tényleg tisztázhatnánk a fogalmakat.... navy részei, vmiért kulonlegesek, de se nem elitek se nem különleges erők.. mégis különleges és spceiális feladataik vannak..mégis több a kiképzésuk mint a regulárisoknak....
  nem egy rangers, delta vagy seal de nem is army.... mivel a haditengerészet részei és kislétszámu csoport ezért mégis különleges


  A státuszuk valóban különleges, mivel egyszerre kell a tengeren és a szárazföldön is helyt állniuk, sőt, legtöbbször a légi szállítást is igénybe veszik. Emiatt sokrétűbb és több a képzésük, ez nem vitás. Egy szárazföldi egység aligha fog partraszállást végezni, ahogy légideszant sem valószinű esetükben - azért, mivel felszerelésük egyszerűen nem vagy csak korlátozottan alkamas erre. Emiatt elitnek kellene nézni őket? Aligha hiszem. Az én megitélésem az, hogy az elit egységek a különleges erők szinonimája, ilyen a SEAL vagy a Rangers.
  De ha az "elit" jelzőt sokrétű bevethetőségükre érted, akkor valóban lehet elitnek hívni a tengerészgyalogságot...

  (oroszoknál olaszoknál briteknél viszonylag kis létszámu a marines)

  Az Orosz tengerészgyalogság sokkal komolyabb (volt), mint az Olasz vagy akár az Angol tengerészgyalogság. Kissé az USMC-re emlékeztett fénykoráhan. Viszont a leépítések és a pénzhiány miatt jelenleg már csak árnyéka egykori önmagának...
  Jelenleg az Orosz fegyveres erőknél a Belügyminisztérium alá tartozó különleges egységekre lehet azt mondani, hogy "elit", mivel ezekre adnak pénzt bőven, jó a kiképzésük és a felszerelésük...
 • cifuatwork
  #277
  Szerintem a National Guard helyett az USAF-ot akartad írni, nem?
  Az NG/ANG azért messze nem képvisel akkora harcerőt, mint a regurális egységek.
 • Yetike
  #276
  hátulóütői -> hátulütői
 • Yetike
  #275
  Egy kérdés: Melyik elrendezés előnyösebb, a koaxiális főrotor (ami a Ka-50nnek is van), vagy az egyszintű főrotor ami farokrotort is igényel ? Hatásfokban biztos a koaxiális a jobb, de gondolom vannak bizonyos hátulóütői is ennek a meghajtásnak.
 • Tikal #274
  vmiért csak különleges egység de általánosnak nem nevezném...

  The Royal Marines are the Royal Navy's infantry, and provide a Commando Brigade for amphibious operations. On permanent readiness, Royal Marines operational units are self-contained to enable them to be deployed anywhere in the world, either in amphibious shipping or by air if necessary, to conduct a variety of military operations, ranging from peacekeeping to full-scale war.
  The Royal Marines are unique in that all officers and men carry out their basic training in the same establishment, the Commando Training Centre Royal Marines, near Exeter. Both officers and men are required to complete all the Commando tests which include a 30 mile march against the clock, before being awarded the coveted green beret. The comprehensive and thorough training required to train a recruit into a Royal Marines Commando takes 30 weeks - one of the longest and best initial training courses in Europe.
 • Tikal #273
  "A Brit és az Olasz Marines az Brit illetve az Olasz haditengerészet alá tartozik, azok gyalogos hadereje. Elit erőnek csak annyira elitek, mint pl. a légierők ejtőernyős deszantegységei.
  De nem különleges erők."

  most akkor tényleg tisztázhatnánk a fogalmakat.... navy részei, vmiért kulonlegesek, de se nem elitek se nem különleges erők.. mégis különleges és spceiális feladataik vannak..mégis több a kiképzésuk mint a regulárisoknak....
  nem egy rangers, delta vagy seal de nem is army.... mivel a haditengerészet részei és kislétszámu csoport ezért mégis különleges (oroszoknál olaszoknál briteknél viszonylag kis létszámu a marines)

  tudtommal a marines az egyetlen olyan erő aminek közvetlenul parancsot adhat az elnök, a többi haderőnek már nem (kongresszus stb), szoval vmiért csak különleges vagy elit vagy speciális....
 • Punker
  #272
  és az én verziómban:
  http://www.tar.hu/sg_punker/Sd.Kfz250.3Greif.JPG
 • Punker
  #271
  az eredeti Greif(Sd.Kfz.250/3): http://www.dragonmodelsltd.com/html/6125.htm

  Rommel személyes felderítő járműve afrikában.
 • Punker
  #270
  http://www.tar.hu/sg_punker/Flak88&Flak38&Pak36.JPG
 • a.carkey
  #269
  Végszükségg=-g

 • a.carkey
  #268
  US Army
  US Navy
  US Marines
  National Guard

  Nem hinném, hogy alapból egyik is különlegesebb lenne a másiknál.

  A marines-t elsők között vetik be, minden országnál. Vannak speckó alakulataik, max. azok elitek.
  Ők védik pl. a nagykövetségeket, de nem számítanak speciálisan kiképzett alakulatnak egy - SEAL, DELTA stb. - igazi különleges alakulathoz viszonyítva.
  DE többet tudnak, mint egy átlag ami katona. A követelményeik is mások. Mind szárazföldön, mind vizen helyt kell állniuk. Egy átlag ami katonának - mint pl. az afeka csaj akit elfogtak az irakiak az első napokban - köze nincs a tengerészgyalogság színvonalához. A TGY-nál még az alap biztosítók, sofőrök, szakácsok - tök röhej, de igaz - ugyanazt a kiképzést kapják mint többi társuk, + fogságba esés náluk kizárva, pontosabban ritka, max. ha fedeznek egy visszavonulást. Az armynál egy sima sofőr viszont már nem feltétlenül tud pl. késsel (villával) harcolni végszükségg esetén.
 • [NST]Cifu
  #267
  tehát nem csak őket védik, de nyilván jol jon nekik is an vy segitsége partraszálláskkor, de mivel elég önálloak nekik is van saját légirejeuk..

  Ez ugyanis a feladatkörük. Sőt, az egyesült államok elnökét is az US Marines védi a Secret Services-en kívűl.

  a brit marines is elit haderő, az olasz is

  A Brit és az Olasz Marines az Brit illetve az Olasz haditengerészet alá tartozik, azok gyalogos hadereje. Elit erőnek csak annyira elitek, mint pl. a légierők ejtőernyős deszantegységei.
  De nem különleges erők.

  marines égiereje:
  F-18, A-6, AV-8, AH-1, EA-6B és 6A, KC-130, CH-53, CH-46, UH-1, OV-10.


  Az A-6-osokat 1997-ben kivonták, feladatkörüket az F/A-18A/B és C/D tipusok vették át. Az OV-10 Bronco-t 1995-ben vonták ki a szolgálatból, közvetlen utódja nincs, feladatkörét a AH-1W harci helikopterek és az F/A-18C/D vadászbombázók vették át.
 • Tikal #266
  marines is ot volt minden nagyobb usa háboruban, sőt, ők érkeztek elsőként mindig....
 • Tikal #265
  de ez a te véleményed, én meg egy katonai szakértőtől olvastam....
  "feladatköruk pl biztositják a biztonsági kulonitményeket a haditengerészeti támaszpontok és a haditengerészet fontosabb hadihajoi számára..." tehát nem csak őket védik, de nyilván jol jon nekik is an vy segitsége partraszálláskkor, de mivel elég önálloak nekik is van saját légirejeuk..

  a brit marines is elit haderő, az olasz is

  marines égiereje:
  F-18, A-6, AV-8, AH-1, EA-6B és 6A, KC-130, CH-53, CH-46, UH-1, OV-10.
 • [NST]Cifu
  #264
  Épp azt írtam, hogy önmagában az USMC nem képes hatékonyan dolgozni, kell neki legalább az USAF és az US NAVY aszisztálása. Szárazföldön pedig az US ARMY tudtom szerint minden esetben jobban szerepelt, legalábbis ha a két Öböl-háborút vesszük alapul (ebben persze szerepe lehet annak, hogy jobb a felszerelésük is)...
 • Punker
  #263
  National Geographic-on jó film megy az anyahajókról!!!!
 • antijedi
  #262
  határőr az jó szakma :)
  halálra unod életed ha meg véletlen történne arra valami te vagy az első aki golyot kap és az események csak utána történnek :PPP
 • ÁjjLe BoBBi
  #261
  rök zsír ez a topic .) katona leszek vazzeg .) vagy határör. na fiaim okosan mert megcipőzöm a szátokat
 • Punker
  #260
  Az USMC a kard hegye szinte mindenhova őket küldik elöször, és létszámban és felszerelésben is felülmúlják az átlag országokat tehát böven elég őket küldeni, amúgy az USMC is elismeri hogy az amerikai hadseregen belül mindig ők kapják legkésőbb az új cuccokat. Ez mutatja hogy milyen jó a kiképzésük mivel gyakran még így is jobban teljesítenek az Army-nál......
 • [NST]Cifu
  #259
  Mitől lenne különleges erő? Annyi, hogy specialitása a tengerről indított partraszálló hadműveletek? Mert egyébként alacsonyabb szinvonalú felszerelése van, mint az ARMY-nak (AH-1W vs. AH-64D, M1A1 vs. M1A2SEP, AAVP7A1 vs. M2A3, stb.)....
  A kiképzés sem jobb, mint az ARMY-é, csak éppen tartalmaz pár olyan plusz elemet, amely a feladatkörből adódóan hasznos lehet (pl.: partraszálló hadműveletek, stb.).

  Amiben különlegesnek tekinthető az USMC, az az, hogy egy kalap alatt megtalálható majdnem minden, amire egy konvencionális hadviselésnél szükség lehet. Kis méretű (helikopter)anyahajók, ezekről bevethető korlátozott légierő (AV-8B Harrier II., AH-1W), partraszálló járművek, páncélos erők, szállító helikopterek, illetve saját szárazföldi telepítésű légierő F/A-18C/D gépekkel.

  Csakhogy egyik feladatkörében sem tökéletes. A tengeren hajói rászorulnak az US NAVY egységeinek védelmére. A légi felderítést, irányítást az USAF-tól (E-3B/C) vagy a NAVY-tól (E-2C) kell kérniük, a ha komolyabb légiszállítókapacitás kell, akkor azt is az USAF-tól kell kériük (C-5A, C-17A, C-130H), tengeri szállításhoz pedig vagy az US NAVY teherflottáját kell igénybe venniük, vagy civil vállalatok hajóit bérelniük. Szárazföldön pedig az US ARMY egyértelműen otthonosabban mozog, jóval nagyobb gépjárműparkja van, több és modernebb harckocsijai és helikopterjei vannak, és így tovább.

  Egyszóval a Marines egy olyan minden lében kanál. De hogy különleges erő lenne? Ezt nem igazán tudom elfogadni. Az US ARMY "Rangers", "SOAR" vagy az US NAVY "SEAL" egységei - na, azok valóban különleges erők...
 • antijedi
  #258
  miért vietnamban nem volt haditechnika? :PPPP
 • antijedi
  #257
  roger :P
 • Punker
  #256
  azért jött elő mert ott is van 1-2 érdekes leírás....
 • Yetike
  #255
  Picit elkanyarodtunk a topic tárgyától.
 • Punker
  #254
  szedd le a 2 videót is érdemes megnézzni....
 • antijedi
  #253
  okok már megláttam na csak vakvagyok ;P
 • Punker
  #252
  The Box Tops-The Letter