1
  • intl #1
    hat persze. ha ilyet tudok, megtartom magamnak.