27
Drak Basic, PRO : Játékfejlesztés ! Tutorialok,Forráskódok.STB.
 • InterFoxSOFT
  #27
  Kéne egy kis segítség...
  Készíttetem egy amatőr bénácska RPG-t, de vannak vele problémák.
  Tudom itt nincsenek DBP-sok, de ti még így is könnyebben megfogjátok érteni mint én.

  Probléma 01:Nem tudok saját karaktereket megfelelően beilleszteni a programba, kénytelen voltam kovkákat és gömböket kreálni helyettük.

  Így kell beadni egy karaktert:
  ----------------------------------

  tifa=1 : Load object "tifa.x",tifa


  Scale object tifa,30,20,35


  load image "tifatextura.bmp",tifa
  -----------------------------------


  Probléma 02:joystick használat, tudom, hogy kell rávenni a programot a joy használatára 2d-s hülyeségeknél működik is, de ha itt hozzáadom a programhoz az egész képernyő ki kékül indításkor.
  Így kell használni:
  -----------------------------------

  if joystick up()=1 then y=y-1
  if joystick down()=1 then y=y+1
  if joystick left()=1 then x=x-1
  if joystick right()=1 then x=x+1
  -----------------------------------  ----------
  A kód:
  ----------
  ------------------------------------
  Rem Project: RPG
  Rem Created: 2009.05.23. 12:46:25

  Rem ***** Main Source File *****
  REM RGBRPG,
  REM DarkBasicPro


  Type Character
  Rage as Float
  Grace as Float
  Brains as Float
  MaxHP as Float
  HP as Float
  Money as Float
  Level as Float
  XP as Float
  Name as String
  Object as Integer
  EndType


  Global Player as Character


  Type Baddie
  Rage as Float
  Grace as Float
  Brains as Float
  HP as Float
  XPDrop as Integer
  MoneyDrop as Integer
  Name as String
  Object as Integer
  Endtype

  Dim Enemies(10) as Baddie

  global Fighting as Integer

  sync on: sync rate 60
  randomize timer()

  FirstTimeThrough = 0
  Player.Object = 1
  Fighting = 0
  global Loopy as integer
  global Attack as integer
  Loopy = 400
  Global AttackName$ as String
  global DamageFloat as Integer
  global Combatant as Integer
  global damage as Integer
  global FloatTime as Integer

  Do

  if FirstTimeThrough = 0
  NameCharacter() `asks player for a name, keeps it.
  StatCharacter() `creates random stats and either rerolls or keeps.
  GenerateBaddie() `Might work.
  MakeCube() `makes our player object, colours it etc.
  MakeWorld() `creates the floor plain, lights etc.
  MakeLevel() `generates the buildings/walls of our environment
  MakeFloater() `Make the plain that shows damage.
  FirstTimeThrough = 1
  sync on
  endif

  if Fighting =0
  CubeMovement() `controls the movement of our cube character. WASD keys.
  Endif
  ThirdPerson() `positions the camera in a 3rd-person style position.
  DrawStats()

  if Object Collision(1,0)>49
  if Object Collision(1,0)<100
  Combatant = Object Collision(1,0)-50
  DrawBaddieStats()
  DoFight()
  endif
  endif

  if Player.XP>100*Player.Level
  Level()
  endif

  if DamageFloat>0
  FloatTime=250
  DamageFloat = 0
  endif

  DamageFloater()


  Sync
  Loop
  Function NameCharacter()
  sync off
  `Now, create our character.
  CLS
  Set Cursor 0,0
  Input "Enter your cube's name:",Player.Name
  Print
  Print "Welcome ";Player.Name;" the Cube."
  Wait 1000
  Endfunction  Function StatCharacter()
  do
  Cls
  Set Cursor 0,0
  Print Player.Name;", press [R] to re-roll stats, or [Y] to accept stats."
  Print

  `100 stat points initially. Previous method sometimes resulted in Brains=-1 (ironic, really)
  `So we've set a 'points left' and made sure each stat is always at least 1.

  Player.Rage=1
  Player.Grace=1
  Player.Brains=1
  AmountLeft=97

  Player.Rage=Player.Rage+rnd(AmountLeft)
  AmountLeft=AmountLeft-Player.Rage+1
  Player.Grace=Player.Grace+rnd(AmountLeft)
  AmountLeft=AmountLeft-Player.Grace+1
  Player.Brains=Player.Brains+AmountLeft

  Player.HP=Player.Rage+Player.Grace+Player.Brains
  Player.MaxHP=Player.HP
  Player.Money=(Player.Brains+Player.Grace)*2
  Player.Level=1
  `Still not got a good name or system for assigning the main unit of 'barter'. Depends.

  `Print out the stats - note, Rage, Grace, and Brains correspond to Red, Green and Blue
  `respectively. This will help people figure out the relative skills of an enemy, etc.
  Ink RGB(255,0,0),0
  Print "(R)age: ";Player.Rage
  Ink RGB(0,255,0),0
  Print "(G)race: ";Player.Grace
  Ink RGB(0,0,255),0
  Print "(B)rains: ";Player.Brains
  Ink RGB(255,255,255),0
  Print "Health: ";Player.HP;"/";Player.MaxHP
  Print "Monetary Units: ";Player.Money

  Ink RGB(INT(Player.Rage),INT(Player.Grace),INT(Player.Brains)),0
  Box 180,30,260,110
  Ink RGB(255,255,255),0
  `Let the player choose to keep the stats or re-roll.

  Do
  a$=Lower$(Inkey$())
  If a$="r" or a$="y"
  wait 300
  Exit
  endif
  Loop

  if a$="y" Then Exit
  loop
  Endfunction  Function MakeCube()

  make object cube Player.Object,Player.HP/10
  color object Player.Object, rgb(INT(Player.Rage),INT(Player.Grace),INT(Player.Brains))
  color backdrop 0
  make object collision box Player.Object,-7,-7,-7,7,7,7,0

  EndFunction  Function MakeWorld()

  autocam off
  make object plain 4,800,800
  position object 4,0,0,0
  rotate object 4,-90,0,0
  color object 4,rgb(50,50,50)
  set object collision off 4

  color ambient light rgb(20,20,20)
  autocam on

  EndFunction  Function CubeMovement()


  CubeAngle#= Object Angle Y(Player.Object)
  PosX#=Object Position X(Player.Object)
  PosY#=Object Position Y(Player.Object)
  PosZ#=Object Position Z(Player.Object)


  If Keystate(17)=1 : `"W" key for forward.
  ` WKey = 1
  CubeSpeed# = 1.5

  CubeMoveX# = -sin(-Object Angle Y(Player.Object)) * CubeSpeed#
  CubeMoveZ# = cos(-Object Angle Y(Player.Object)) * CubeSpeed#


  PosX#=PosX#+CubeMoveX#
  PosZ#=PosZ#+CubeMoveZ#


  CurrentXRot#=Object Angle X(Player.Object)
  Xrotate Object Player.Object,CurrentXRot#+5
  else
  WKey = 0
  Endif

  If Keystate(31)=1 : `"S" key for reverse.
  CubeRevSpeed# = 1.0

  CubeRevMoveX# = -sin(-Object Angle Y(Player.Object)) * CubeRevSpeed#
  CubeRevMoveZ# = cos(-Object Angle Y(Player.Object)) * CubeRevSpeed#


  PosX#=PosX#-CubeRevMoveX#
  PosZ#=PosZ#-CubeRevMoveZ#


  CurrentXRot#=Object Angle X(Player.Object)
  Xrotate Object Player.Object,CurrentXRot#-3

  Endif

  If Keystate(30)=1 then Yrotate Object Player.Object, Wrapvalue(CubeAngle#-1.5) :`"A" for left.

  If Keystate(32)=1 then Yrotate Object Player.Object, Wrapvalue(CubeAngle#+1.5) :`"D" for right.


  if object collision (1,5) > 0
  dec PosX#,get object collision x()
  dec PosY#,get object collision y()
  dec PosZ#,get object collision z()
  endif


  position object Player.Object, PosX#,4.5+(Player.Level/2),PosZ#

  EndFunction  Function TestKeys()
  Set Cursor 0,0
  Print SCANCODE()

  EndFunction  Function ThirdPerson()


  CameraOffset# = 50

  CameraHeight = Object Position Y(Player.Object)+30

  OffsetX# = -sin(-Object Angle Y(Player.Object)) * CameraOffset#
  OffsetZ# = cos(-Object Angle Y(Player.Object)) * CameraOffset#

  Position Camera 0, Object Position X(Player.Object)-OffsetX#, CameraHeight , Object Position Z(Player.Object)-OffsetZ#
  Point Camera 0, Object Position X(Player.Object), Object Position Y(Player.Object)+15, Object Position Z(Player.Object)

  EndFunction  Function MakeLevel()

  make object box 5,100,20,20
  make object collision box 5,-50,-10,-10,50,10,10,0
  position object 5, 150,0,120

  Endfunction


  Function GenerateBaddie()

  for i = 0 to array count(Enemies())

  Enemies(i).Rage=rnd(50)
  Enemies(i).Grace=rnd(50)
  Enemies(i).Brains=rnd(50)

  Enemies(i).HP=(Enemies(i).Rage+Enemies(i).Grace+Enemies(i).Brains)

  Enemies(i).XPDrop=(Enemies(i).Rage+Enemies(i).Grace+Enemies(i).Brains)/3
  Enemies(i).MoneyDrop=Enemies(i).XPDrop/2


  if Enemies(i).Rage>Enemies(i).Grace
  if Enemies(i).Rage>Enemies(i).Brains
  Enemies(i).Name="Bezerker Ball"
  else
  Enemies(i).Name="Brainy Ball"
  endif
  else
  if Enemies(i).Grace>Enemies(i).Brains
  Enemies(i).Name="Ninja Ball"
  else
  Enemies(i).Name="Brainy Ball"
  endif
  endif

  Enemies(i).Object=50+i

  Make Object Sphere Enemies(i).Object,(Enemies(i).HP)/6
  Set Object Collision to Spheres Enemies(i).Object
  Set Object Collision on Enemies(i).Object

  Position Object Enemies(i).Object,rnd(600)-300,Enemies(i).HP/12,rnd(600)-300
  Color Object Enemies(i).Object,rgb(Enemies(i).Rage,Enemies(i).Grace,Enemies(i).Brains)
  next i

  Endfunction


  Function DrawStats()

  set cursor 1,1
  Print Player.Name," The Lv.",Player.Level," Cube"

  ink rgb(255,0,0),0
  set cursor 1,17
  Print "Rage:"
  box 5,33,Player.Rage+5,43

  ink rgb(0,255,0),0
  set cursor 1,43
  Print "Grace:"
  box 5,58,Player.Grace+5,68

  ink rgb(0,0,255),0
  set cursor 1,68
  Print "Brains:"
  box 5,83,Player.Brains+5,93

  ink rgb(255,255,255),0
  set cursor 1,94
  Print "HP:"
  ink rgb(INT(Player.Rage),INT(Player.Grace),INT(Player.Brains)),0
  box 3,108,Player.MaxHP+7,120
  ink rgb(255,255,255),0
  box 5,109,Player.HP+5,119

  if keystate(18)=1
  set cursor 1,124
  Print "XP: ",Player.XP
  set cursor 1,138
  Print "Money: ",Player.Money
  endif
  EndFunction  Function DrawBaddieStats()

  Collider= Combatant

  set cursor screen width()-Text Width (Enemies(Collider).Name)-Text Width (" The Enemy!"),1
  Print Enemies(Collider).Name," The Enemy!"

  ink rgb(255,0,0),0
  set cursor screen width()-Text Width("Rage:"),17
  Print "Rage:"
  box screen width()-Enemies(Collider).Rage-5,33,screen width()-5,43

  ink rgb(0,255,0),0
  set cursor screen width()-Text Width ("Grace:"),43
  Print "Grace:"
  box screen width()-Enemies(Collider).Grace-5,58,screen width()-5,68

  ink rgb(0,0,255),0
  set cursor screen width()-Text Width("Brains:"),69
  Print "Brains:"
  box screen width()-Enemies(Collider).Brains-5,84,screen width()-5,94

  ink rgb(255,255,255),0

  set cursor screen width()-Text Width("HP:"),95
  Print "HP:"
  box screen width()-Enemies(Collider).HP-5,110,screen width()-5,120

  EndFunction  Function DoFight()

  Fighting = 1

  ConSystemInk()
  center Text screen width()/2,screen height()-65,"Fight"
  ink rgb(255,255,255),0

  BattleTimer()

  CombatCamera()
  If Keystate(2) = 1 :`Key 1
  if Player.Rage>5
  Attack = 1
  AttackName$ = "Rage Frenzy"
  endif
  endif

  If Keystate(4) = 1 :`Key 3
  if Player.Grace>5
  Attack = 2
  AttackName$ = "Stealth Stab"
  endif
  endif

  If Keystate(7) = 1 :`Key 6
  if Player.Brains>40
  Attack = 3
  AttackName$ = "Emotional Vampirism"
  endif
  endif

  if Keystate(6) = 1 :`Key 5
  if Player.Brains>5
  Attack = 4
  AttackName$ = "Mind Heal"
  endif
  endif

  if Keystate(5) = 1 :`Key 4
  if Player.Grace>40
  Attack = 5
  AttackName$ = "Reactive Momentum"
  endif
  endif

  if Keystate(3) = 1 :`Key 2
  if Player.Rage>40
  Attack = 6
  AttackName$ = "All Or Nothing"
  endif
  endif

  if Attack > 0
  ink 0,0
  center Text screen width()/2,screen height()-45,AttackName$
  ink rgb(255,255,255),0
  endif

  if Loopy=0
  if Attack>0
  if object exist(Object Collision(1,0))
  eneX=Object Position X(Enemies(Object Collision(1,0)-50).Object)
  eneY=Object Position Y(Enemies(Object Collision(1,0)-50).Object)
  eneZ=Object Position Z(Enemies(Object Collision(1,0)-50).Object)
  endif
  DamageBaddie()
  endif
  endif


  if DamageFloat=500
  show object 300
  position object 300,eneX,eneY+5,eneZ
  point object 300,camera position X(),camera position Y(),camera position Z()
  DamageFloat=499
  endif


  EndFunction  Function KillBaddie()

  Fighting = 0
  Loopy = 400
  Player.XP = Player.XP + Enemies(Combatant).XPDrop
  Player.Money = Player.Money + Enemies(Combatant).MoneyDrop
  delete object Object Collision(1,0)
  EndFunction  Function CombatCamera()

  XDiff = Object Position X(Object Collision(1,0)) - Object Position X(1)
  ZDiff = Object Position Z(Object Collision(1,0)) - Object Position Z(1)

  angle# = ATanFull(XDiff, ZDiff)

  angle# = WrapValue(angle#)

  AngleDiff# = Object Angle Y(1) - angle#

  while (AngleDiff# < -180)
  AngleDiff# = AngleDiff# + 360
  endwhile

  while (AngleDiff# > 180)
  AngleDiff# = AngleDiff# - 360
  endwhile

  YRotate Object 1,Object Angle Y(1) - (AngleDiff#/20)

  EndFunction  Function ConSystemInk()

  BaddieID = Combatant

  `RED
  if Enemies(BaddieID).Rage+Enemies(BaddieID).Grace+Enemies(BaddieID).Brains > (Player.Rage+Player.Grace+Player.Brains)
  ink rgb(255,0,0),0
  else

  `YELLOW
  if Enemies(BaddieID).Rage+Enemies(BaddieID).Grace+Enemies(BaddieID).Brains > ((Player.Rage+Player.Grace+Player.Brains)*0.6)
  ink rgb(255,255,0),0
  else

  `BLUE
  if Enemies(BaddieID).Rage+Enemies(BaddieID).Grace+Enemies(BaddieID).Brains > ((Player.Rage+Player.Grace+Player.Brains)*0.4)
  ink rgb(0,0,255),0
  else

  `PALE BLUE
  if Enemies(BaddieID).Rage+Enemies(BaddieID).Grace+Enemies(BaddieID).Brains < ((Player.Rage+Player.Grace+Player.Brains)*0.4)
  ink rgb(180,180,255),0
  endif
  endif
  endif
  endif

  EndFunction


  Function Level()

  Player.Level = Player.Level+1
  Player.Rage = Player.Rage+rnd(10)+5
  Player.Grace = Player.Grace+rnd(10)+5
  Player.Brains = Player.Brains+rnd(10)+5

  Player.MaxHP = Player.MaxHP+rnd(10)+10
  Player.HP = Player.MaxHP

  Scale Object 1,Player.MaxHP,Player.MaxHP,Player.MaxHP

  Color Object 1,rgb(Player.Rage,Player.Grace,Player.Brains)

  Player.XP=Player.XP-(100*(Player.Level-1))

  EndFunction  Function BattleTimer()
  if Loopy = 0
  Loopy = 400
  endif
  if Loopy>0
  Loopy = Loopy - 1
  endif

  if Loopy > 250
  ink rgb(0,255,0),0
  else
  if Loopy > 100
  ink rgb(255,255,0),0
  else
  if Loopy > 50
  ink rgb(255,128,0),0
  else
  if Loopy < 51
  ink rgb(255,0,0),0
  endif
  endif
  endif
  endif

  box (screen width()/2)-Loopy/2,screen height()-45,(screen width()/2)+Loopy/2,screen height()-30
  ink rgb(255,255,255),0

  EndFunction


  Function DamageBaddie()

  BaddieID = Combatant


  If Attack = 1
  damage = Player.Rage
  Enemies(BaddieID).HP = Enemies(BaddieID).HP - damage
  set cursor screen width()/2,screen height()/2
  endif


  If Attack = 2
  damage = (Player.Grace/2)*rnd(3)
  if damage <1 then damage=1
  Enemies(BaddieID).HP = Enemies(BaddieID).HP - damage
  set cursor screen width()/2,screen height()/2
  endif


  If Attack = 3
  damage =(Player.Brains)/1.5
  if damage <1 then damage=1
  Enemies(BaddieID).HP = Enemies(BaddieID).HP - damage
  Player.HP=Player.HP+damage
  if Player.HP>Player.MaxHP then Player.HP=Player.MaxHP
  set cursor screen width()/2,screen height()/2
  endif


  if Attack = 4
  damage = 1
  Player.HP = Player.HP + (Player.Brains*2)
  if Player.HP>Player.MaxHP
  Player.HP=Player.MaxHP
  endif
  endif


  if Attack = 5
  damage = Player.Grace/2+Enemies(BaddieID).Grace
  Enemies(BaddieID).HP = Enemies(BaddieID).HP - damage
  endif


  if Attack = 6
  chance = rnd(2)
  if chance <=1 then damage = 0
  if chance >1 then damage = Player.Rage*2+10
  Enemies(BaddieID).HP = Enemies(BaddieID).HP- damage
  endif

  if Attack > 0
  TextureFloater()
  DamageFloat=500
  Attack = 0
  Player.HP=Player.HP-(Enemies(BaddieID).Rage/2)
  endif


  `if Player.HP<1
  ` KillPlayer()
  `endif

  if Enemies(BaddieID).HP < 1
  KillBaddie()
  endif

  EndFunction

  Function MakeFloater()

  create bitmap 1,32,32
  set current bitmap 0
  make object plain 300,10,10
  set object 300,1,1,0,1,0
  hide object 300

  EndFunction


  Function TextureFloater()

  set current bitmap 1
  ink 0,0
  box 0,0,32,32
  ink rgb(128,0,0),0
  circle 16,16,10
  circle 16,16,9
  ink rgb(255,0,0),0
  center text 17,9,STR$(damage)
  ink rgb(255,255,255),0
  get image 400,0,0,32,32
  set current bitmap 0
  texture object 300,400

  EndFunction

  Function DamageFloater()

  if FloatTime > 0
  a = object position x(300)
  b# = object position y(300)+0.3
  c = object position z(300)

  position object 300,a,b#,c
  point object 300,camera position X(),camera position Y(),camera position Z()
  FloatTime = FloatTime-1

  endif

  if FloatTime = 0
  Hide Object 300
  endif


  EndFunction

  ---------------------------------------
 • InterFoxSOFT
  #26
  Persze, mert csak 3D shooterek vannak a világon, annyira unom már, hogy az összes Magyar PC buzi FPS-t akar csinálni...
 • repvez
  #25
  már megoldodott már csak egy magyar oktato leirás kellene hogy hogyan kezdjek neki.
 • repvez
  #24
  Siasztok!
  Segitségre lenne szügségem megvan a darkbasicpro,de a telepités után kéri hogy tegyem be a lemezt és hiába teszem be a daemont toolsba mindig a valos meghajton keresi és igy nem indul el.Ez is valamilyen védelemmel van ellátva vagy van hozzá crack?
 • Rafaelo
  #23
  a dark basic 3d gyorsabb vagy a truevision3d visual basicben??????
  ugyértem játék futtatásnál
 • DBoy
  #22
  anyád!! ez nem ide való kötsög!!
 • Tikic
  #21
  Valaki küldje már el nekem a Delta Force Task Force Dagger telepítőkódját,mert a www.serials.ws oldal vírusos és nem tudtam letölteni!
 • berdi
  #20
  Hello
  Mi az az e-donkey?
 • TYME
  #19
  Ja és berdi probálkozz e-donkeyn de ezt nem én mondtam :)
 • TYME
  #18
  Hát a Dark Basic Pro az enyhén durvább mint a sima kezeli a DX 9-et és amit azzal lehet csinálni közel van a mostani játékokhoz még le is szárnyal egy párat a tudádából és ezt onnan tudom h nekem is megvan :)
 • berdi
  #17
  Hello
  Meg tudnátok mondani honnan szerezhetném meg a Dark Basicot?
 • orkenyid
  #16
  dehogynem adtak csak az ma már nem számít profi grafikájúnak
  Ph03niXx:ajánlom a darkedit-et vagy a professionalt.
 • Ph03niXx
  #15
  SZVSZ elég elfogadható teljesítményt nyújt. Sajnálom, hogy a kezelőfelülete olyan amilyen, egy ilyen progit máshogy is be lehetne csomagolni... De azért jó.
 • AtomHeart
  #14
  "de az igez hogy profi 3d shootert vagy valami komolyabb jatekot nem lehet vele csinalni mert pl csak directx 6-os."

  Mer, a DX 6.0 koraban nem adtak ki eleg sok profi shootert, ami hasznalta?
 • Emmegki
  #13
  #8: kezdetben 10x annyit szenvedsz vele, a grafika feleannyira lesz jó. Értem... Nem professzionális felhasználásra tervezték, tehát a DB-zők nem pénzért fejlesztenek nagy projekteket 2-3 évig.
 • Emmegki
  #12
  Nem click'n'play játékfejlesztő program hülye gémergyerekeknek, hanem egy programnyelv (semmi objektumorientáltság, Qbasic irányvonal). A sima dark basic dx7-es, a Dark basic pro dx9-es. Ez támogat egy adag effektet: bump mapping, mindenfajta shader, árnyékok, lehet animált textúrát csinálni, de kamerát is be lehet állítani textúrának. Eladható játékot lehet benne összehozni (persze nem kell csúcs grafikára számítani, kb Q3 szinten van a motor. Ja, támogatja a külső dll-eket is.
 • orkenyid
  #11
  azer nem egy click&create szarsag, mert szovegesen kell megirni a jatekot. de az igez hogy profi 3d shootert vagy valami komolyabb jatekot nem lehet vele csinalni mert pl csak directx 6-os. esetleg a proval.
 • GixEr
  #10
  A virtools sem elhanyagolhato, www.virtools.com
 • AtomHeart
  #9
  Egyetertek, de inkabb c/c++ :^)
  Egyebkent ez a DB nekem egy amolyan click'ncreate szarsagnak tunik, egyszerubb jatekokat csinalhatsz vele, de egy profi 3D shootert soha. A Myst-et is valami ilyensmivel csinaltak mintha...
 • Devla
  #8
  Tobbre mesz vele ha megtanulsz valami normalis programnyelvet, mint python vagy java. Persze, tovabb tart de penzt is lehet keresni vele.
 • DBoy
  #7
  ragames
  red-planet
 • DBoy
  #6
  Mi az a darkbasic?
  A DarkBASIC egy könnyen kezelhető, 3D alkalmazások készítésére is alkalmas basic programnyelv. A parancsok működése teljesen magától értetődő, használatához nincs szükség programozói ismeretekre. Bővebb információkért látogass el az ajánlott oldalak valamelyikére!
 • DBoy
  #5
  Magyar DarkBasic Játékfejlesztőcsapatok
  diedesign
  dremphex
  --------------------------------------------------------
  Aki még tud , ugyanebben a formában írja be!
 • nick név
  #4
  nem értek hozzá de kedvet kaptam megnézni mi ez :))
 • DBoy
  #3
  DarkBasical foglalkozó oldalak
  Hivatalos DB PAGE
  Hivatalos Magyar DB PAGE
 • DBoy
  #2
  Sziasztok!Ugy láttam ilyen topic még nincs!
  Há legyen! :)
  Dark Basic Topic
  Saját illetve más oldalakról való tutorialok,forráskódok!
  MAGYARDB Fejlesztőcsapatok munkái,honlapjai!
  ÉS MINDEN AMI DARK BASIC!!!!
 • nick név
  #1
  #1