• Cyberdog
    #65
    "...Más ebbe a körbe tartozó államokra is jellemző volt a politika szinte diktatúráig történő korlátozása és a központi hatalom gazdaságfejlesztésre létrehozott rendszereinek tervszerű működése..."

    Még annyival kiegészíteném a gondolatsoraidat, hogy:
    Megfigyelhető (kutatható), hogy egy adott országban, egy diktatórikus berendezkedés jótékony hatással lehet az ország gazdaságára, ha megteremti azon alapfeltételeket, ami ahhoz kell, hogy a külföldi befektetők biztonságban érezzék a befektetéseiket az adott térségben. Nem feltétlen kedvező intézkedések a lakosság számára, de kedvező intézkedéseket jelent a külföldi beruházó cégeknek, befektetőknek.

    De ahol az alapokat megteremtik, az egy bizonyos fokú reformokat is jelent. Idővel megnő az igény további reformokra, s így elkezdődik egy lassú és bizonyos fokig az állam által kontrollált változás, majd elkerülhetetlenül az átalakulás.
    Kína és Vietnam esetében - véleményem szerint - a változás vége felé járunk és hamarosan az átalakulási szakaszba lépnek be. Megteremtették a piacgazdaságot, bekapcsolódva a globális piacgazdaságba. Szabad utat adtak a külföldi tőkebeáramlásnak.

    Egy sor olyan intézkedést hoztak, ami gazdaságélénkítő hatású. Ehhez pedig az kellett, hogy lefektessék az alapjait a piacgazdaságnak amit ügyesen kereszteztek a tervgazdasággal, ezzel megteremtve a szocialista piacgazdaságot.

    Ez hogyan nézhet ki? Sarkítva úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy az állam maga is menedzserré válik.

    összegezve: A diktatúrák önmagukban, csak rövid távon képesek bizonyos fokú gazdaságélénkítő hatást gyakorolni. Ha közben gátolják az ezzel járó társadalmi változások folyamatait, az a rendszer igen instabillá válik és összeomolhat. Viszont, ha engedik a társadalmi változásokat (igaz állami kontroll alatt), akkor ezen változások viszonylagosan zökkenőmentesen mehetnek végbe. Viszonylagosan és nem ténylegesen. S idővel elkerülhetetlen lesz a teljes társadalom, az államhatalom és az állam gazdasági átalakulásai.

    Magyarországon jelenleg egyfajta "sötét felvilágosodásnak" nevezett folyamat van kialakulóban, ami egy autoriter - gazdaságfékező - rendszer kialakulásához vezet, ahol leépítik a demokráciát, (a demokrácia részét képező meritokráciát) és intézményeit.
    Utoljára szerkesztette: Cyberdog, 2019.08.23. 11:31:14