• tar86 #15
    Meg az etiópok is már le hagynak bennünket.