Hunter

Kísérletben lépték át az abszolút nulla fokot

Eddig úgy hitték, nincs semmi, ami hidegebb lenne az abszolút nulla foknál, német kutatók azonban elérték, hogy egy anyagnál negatív hőmérséklet alakuljon ki, átültetve egy eddig csupán elméleti síkon mozgó kísérletet a gyakorlatba. A felfedezés megingathatja elképzeléseinket a hőmérsékletről és segíthet megismerni olyan különös entitásokat, mint a sötét energia, valamint a szubatomi részecskék közötti kölcsönhatások.

Hagyományos értelemben véve nincs semmi különös a negatív hőmérsékletekben, az utóbbi napokban uralkodott fagypont alatti hőmérséklet is jó példa erre, a tudományos hőmérsékleti skálán azonban az abszolút nulla -273,15 Celsius foknak felel meg. A Kelvin skálán a hőmérsékletet a részecskék kinetikus energiája határozza meg, ezért egy lassú részecskékből álló gáz hidegebb, mint egy gyorsan mozgó részecskéktől hemzsegő. Az abszolút nulla annak a pontnak felel meg, amint a részecskék mozgása teljesen megáll, aminél semmi nem lehet hidegebb.

Ez azonban még nem a teljes történet. A hőmérséklet a részecskék energiáinak a gázon belüli eloszlásától is függ, meghatározva entrópiájukat, vagy rendezetlenségüket. Abszolút nulla felett az energia hozzáadás az entrópia növelésének felel meg. Képzeljünk el egy hegyet és mellette egy völgyet (képünkön), melyen a csúcs egy részecske energiájának felel meg, és az esély, hogy adott magasságon egy részecskét találunk, az entrópiát testesíti meg. Abszolút nullánál a részecskék mozdulatlanok és egyikük sem rendelkezik energiával, ezért a völgy aljában helyezkednek el, minimális entrópiát tanúsítva. A gáz melegítésével a részecskék átlagos energiája nőni kezd, egyes részecskék rengeteg többlet energiához jutnak, míg mások csak egészen kevéshez.

Szétszóródva a hegy oldalán, a részecskék különböző energiákkal rendelkeznek, ezért a rendezetlenség magasabbá válik. A hőtanban alkalmazott entrópia meghatározása szerint a legmagasabb lehetséges pozitív hőmérséklet felel meg a rendszer legrendezetlenebb állapotának. Ez egyenlő számú részecskét jelentene a "táj" minden egyes pontján. Ha tovább növeljük az energiát, az entrópia ismét csökkenni kezd, mivel a részecskék egyenletes eloszlása megszűnik, eredményként ez a pont jelenti a pozitív hőmérsékleti skála végét.

Az alapelveket tekintve azonban lehetséges lenne a részecskék hevítése, miközben az entrópiát csökkentjük. Mivel ez megszegi az energia-entrópia kölcsönösséget, ez jelzi a negatív hőmérsékleti skála kiinduló pontját, ahol az energia eloszlás megfordul. Ahelyett, hogy a legtöbb részecske alacsony energiával, míg néhány magasabbal rendelkezik, a többségé a magas energia és csak néhány részecske alacsony energiájú. A negatív skála végét akkor érjük el, amikor minden részecske az energia-hegy csúcsán van.

Az így kapott hőmérő több mint szokatlan: a skála nulláról indul, plusz végtelenig kúszhat fel, majd mínusz végtelenre ugrik, mielőtt a negatív számok nőni kezdenének egészen addig, míg el nem érik a negatív abszolút nullát, amivel az összes részecske eléri a hegy csúcsát. "Az általunk ismert hőmérsékleti skála nullánál kezdődik és végtelenig megy fel, itt azonban még nincs vége" - mondta dr. Ulrich Schneider, a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem fizikusa, a kísérlet vezetője.

A negatív birodalomba való belépés érdekében Schneider és munkatársai atomokat hűtöttek az abszolút nulla közelébe és egy vákuumba helyezték azokat. Ezután lézerekkel egy energia-völgy görbéje mentén rendezték el az atomokat úgy, hogy többségük alacsony energiaállapotú legyen. Az atomok taszították egymást, így biztosítva, hogy ne mozduljanak el a helyükről. Ezután a kutatócsoport negatívvá változtatta ezt a pozitív hőmérsékletet. Először vonzást idéztek elő az atomoknál, majd a lézerekkel megváltoztatták energiaszintjeiket, a többséget a magas tartományba helyezve át, így a völgyből egy energia-hegyet alkottak. Az eredmény egy fordított energia eloszlás lett, ami a negatív hőmérsékleteket jellemzi.

Az atomok nem veszthettek energiát "legurulva" erről a hegyről, mivel ehhez növelniük kellett volna a kinetikus energiájukat, erre azonban a vákuum miatt nem nyílt lehetőségük, illetve külső energiaforrás sem állt a rendelkezésükre. "Létrehoztunk egy rendszert rengeteg energiával, azonban a részecskék nem képesek újra elosztani energiáikat, ezért kénytelenek a hegy tetején maradni" - mondta Schneider.

Korábban is alkalmaztak hideg atomokat egyes szubatomi részecskék kölcsönhatásainak szimulálásához. Az új negatív hőmérséklettel azonban olyan szimulált kölcsönhatásokat hozhatnak létre, amikre pozitív hőmérsékleten nem volt lehetőség. "Egy új műszaki eszközt jelentenek a kvantum szimulációk területén" - magyarázta Schneider.

A negatív hőmérsékletnek a kozmológiában is lehet jelentősége. Elvileg a sötét energia, ami megmagyarázná a világegyetem gyorsuló tágulását, negatív nyomást fejt ki, ami arra utal, hogy negatív hőmérséklettel rendelkezik. Schneider jelenleg kozmológusokkal vitatja meg az elképzelést. "Elképesztő kísérleti munka" - mondta a mostani kísérlet mögött meghúzódó elméletet 2005-ben megfogalmazó Allard Mosk, a holland Twente Egyetem fizikusa.

A negatív hőmérsékletű rendszerek egymással és a pozitív energiájú rendszerekkel végbemenő kölcsönhatásainak alaposabb megismerésével soha nem látott hatékonyságú hőerőműveket építhetnénk, ettől azonban még nagyon messze vagyunk, vélekednek a kutatók. "Nem hiszem, hogy mindez azonnal új eszközökkel látna el minket, azonban mélyebb ismereteket kaphatunk arról, mi is a hőmérséklet valójában" - összegzett Mosk.

Hozzászólások

A témához csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!
Bejelentkezéshez klikk ide
(Regisztráció a fórum nyitóoldalán)
 • fszrtkvltzttni #43
  Mi a hőmérséklet:
  Alapvető tapasztalatunk, hogy az anyagokat különböző hőmérsékletűnek érezzük. Az is alapvető tapasztalat, hogy a különböző hőmérsékletű anyagok hőmérséklete idővel közeledik egymáshoz. Ez alapján definiáltuk már régen a hideg és a meleg fogalmát, illetve a hőt, ami áramlik közöttük, a meleg felől a hideg felé. Ebből már logikailag következik, hogy a a különböző anyagok hőmérséklete idővel spontán kiegyenlítődik. Erre alapozva vezették be a termodinamikai egyensúly és a mérhető hőmérséklet definícióját:
  - Egy rendszer termodinamikai egyensúlyban van, ha benne hőáramlás nem tapasztalható.
  - Egy rendszer hőmérséklete egyenlő, a vele termodinamikai egyensúlyban lévő hőmérő hőmérsékletével.
  - A hőmérő egy olyan eszköz, amely valamilyen, a hőmérsékletével arányos jelet produkál.
  Ami itt fontos, hogy a hőmérséklet termodinamikai egyensúlyra van definiálva. Ha egy rendszerben hő áramlik, akkor a rendszernek nincs hőmérséklete!
  Egy hideg vízzel feltöltött kádba ha meleg vizet engedek, akkor annak a kádnak nem lesz hőmérséklete egészen addig amíg be nem áll a termodinamikai egyensúly. A kádban lévő víz egy részének lehet, de az egésznek nem.
  (Megjegyzés: Mivel a termodinamikai egyensúly csak végtelen idő alatt áll be, ezért a gyakorlatban kevésbé vagyunk szigorúak, és a közel termodinamikai egyensúlyban lévő rendszerekre is értelmezünk hőmérsékletet. Éles határ viszont nincs! Ez a hőmérséklet elvi problémája.)

  De hát infrahőmérő is van!
  Miután Newton elkészítette az első spektrométert, majd elkezdték vizsgálni a tárgyak által kibocsátott elektromágneses sugárzás spektrumát, rájöttek, hogy annak egy része függ a test hőmérsékletétől. Azt is észrevették, hogy ha egy nagy üregen van egy pici rés, akkor az onnan kilépő sugárzás már csak a hőmérséklettől függ. Ezt elnevezték feketetest sugárzásnak (azért így, mert a pici lyuk mindennél feketébbnek látszott). Ezen alapszik az infra hőmérés. Ezzel viszont megint az a baj, hogy csak a fekete testre igaz. A többinél az ilyen mérés csak közelítő adatot ad. Ez nem a mérőberendezés problémája, hanem elvileg lehetetlenség hétköznapi tárgyak hőmérsékletét pontosan megmérni ilyen módon. Éppen ezért csak távmérésre szokták használni, ahol nincs szükség nagy pontosságra. (A pontosságáról annyit, hogy egy hétköznapi hőmérő általában pontosabb.)

  Nagyon sok más hőmérőt is készítettek, gyakorlatilag minden hőmérséklet függő fizikai effektust kalibrálás után fel lehet használni hőmérséklet mérésére. Például: ilyen pl. a fémek ellenállása amivel néhány kelvinig le lehet menni, vagy a például az NMR jel kiszélesedése, ami majdnem egy milliomod kelvinig jó. Minden hőmérőre igaz, hogy a saját hőmérsékletét méri, amely termodinamikai egyensúlyban azonos a mért rendszer hőmérsékletével. Amennyire problematikás a hőmérséklet fogalma, annyira jól működik a gyakorlatban, ugyanis az összes mérőműszer a mérési hibahatárán belül ugyanazt a hőmérsékletet mutatja, feltéve, hogy elegendő időt várunk, hogy a termodinamikai egyensúlyt elegendően megközelítsük. A pontosságot pedig precíz műszerekkel gyakorlatilag tetszőlegesen növelhetjük. (Elvi határok műszertípusonként azért vannak.)

  Ez a hőmérséklet (vagy inkább klasszikus hőmérséklet), aminél el kell fogadnunk, hogy nem minden esetben tudunk egy rendszerhez hőmérsékletet definiálni. Vannak akiknek ez a megkötés nem tetszik, és szeretnének valamifajta hőmérsékletet definiálni egyensúlytól messze eső állapotra is. Erre ad lehetőséget a statisztikus fizika. A statisztikus fizika képes leírni a termodinamikai egyensúly állapotát, és visszaadja a hagyományos hőmérséklet értékét. Viszont a statisztikus fizika nem korlátozódik az egyensúlyi állapotra, így ilyen megközelítéssel tetszőleges rendszerre lehet hőmérsékletet definiálni. Tudtommal egységes definíció nem egyensúlyi rendszerek hőmérsékletére nincs. Ami még fontos, hogy ez hagyományos módon nem mérhető. Meg lehet mérni különböző fizikai mennyiségeket, ezekből ki lehet számolni a rendszeren belül az energia eloszlását a különböző "szabadsági fokok" között (ezt nevezik populációnak), majd ebből számolni valamiféle hőmérsékletet. Az ilyen, statisztikus fizikával számolt hőmérsékletnek egy valamit kell tudnia: termodinamikai egyensúlyban a hagyományos hőmérsékletet kell visszaadnia. Más megkötés nincs. Éppen ezért nem csak negatív, hanem KOMPEX értékű hőmérsékletet is lehet definiálni! (Yang-Lee theory to the complex temperature plane) Na erre varjatok gombot!

  Miért nem mérhetőek hagyományos hőmérővel ezek a hőmérsékletek?
  Azért, mert a hőmérő mindig a saját hőmérsékletét fogja mutatni, ami csak termodinamikai egyensúlyban egyenlő a mérendő rendszer hőmérsékletével. Az infra hőmérő alkalmatlan pontos hőmérsékletmérésre. A kialakult populáció számolható más mérésből, majd a populációból számolható hőmérséklet.

  Miért rossz a cím?
  A hőmérséklet egy folytonos változó. A cikkben szereplő "átlépni" szó úgy is lehet értelmezni, hogy csökkentették a hőmérsékletet, elérték a 0°K-t, majd negatív tartományba mentek. Ez nem igaz. Le van írva világosan, hogy mit csináltak. Hagyományos hűtéssel levitték a hőmérsékletet egy 0°K-hez közeli értékre, de nem 0°K-re. A rendszer ekkor termodinamikai egyensúlyban volt. Ezután lézerekkel megszüntették a termodinamikai állapotot, és létrehoztak egy olyat, amilyenhez statisztikus fizikai alapon negatív hőmérséklet tartozik. Miért nem a 0°K átlépése ez? Azért, mert közben nem közeledett a hőmérséklet (még a statisztikus fizika alapján számolt se!) a 0°K-hez, így értelemszerűen át sem léphette azt. Ehelyett megkerülte. Ez egy pongyola megnevezés. Nem csak itt, hanem a Nature-ben is. Sajnos a Nature egy populáris lap, és a tudósok sokszor pongyolán fogalmaznak benne.

  Na jó, de hol érdekes az az egész hőmérsékletdefiníciósdi, nem csak tudományos faszverés? A hagyományos hőmérséklet akkor jó, ha a rendszer közel van a termodinamikai egyensúlyhoz. Minél közelebb van, annál jobban közelíti az ezzel számolt adat a mértet, tehát a valóságot. A technikai fejlődéssel viszont oda jutottunk, hogy egyre több eszközünk egyre távolabb kerül a termodinamikai egyensúlytól, így egyre nagyobb lesz az a hiba amit akkor ejtünk amikor a termodinamikai egyensúlyban definiált hőmérsékletet alkalmazzuk az ilyen eszközök működésének leírására. Az első ilyen eszközünk a lézer volt. De ilyen eszköz lesz lassan az összes informatikai eszközünk is, hála a miniatürizálásnak. Minél nagyobb mennyiségű adatot préselünk bele minél kisebb rendszerbe, annál távolabb kerül az az termodinamikai egyensúlytól. És ilyen eszközök lesznek a reménybeli kvantumszámítógépek is.
 • zord #42
  Én előbb megmértem a hőmérsékletet. Nem gáz?
 • Irasidus #41
  Ebben semmi új nincs, ezt populációinverziónak hívják. Úgy látszik csak igen kevesen értik a hőmérséklet fogalmát. A cikk is próbálja elmagyarázni (elég botrányosan), hogy a hőmérséklet kicsit bonyolultabb mint a középiskolában tanult fogalom (és szó sincs "újradefiniálásról"). Lézerrel "mérik" a hőmérsékletet (nem úgy mint a hőmérővel), lásd részletesen itt:

  Populációinverzió

  Ja igen, a cikkben az új dolog, hogy képesek az atomok között fellépő kölcsönhatások mesterségesen létrehozni (és nem a negatív Kelvin).
 • Vaszilij Artyom #40
  Valami infrás cuccal miért ne lehetne mérni?
 • stremix #39
  Nekem is ez a gondom h akkor ezt hogyan is mérték, mert hőmérővel biztosan nem. Én is inkább számítási hibára tippelek, vagyis h most érték el az abszolút 0-t.
 • fszrtkvltzttni #38
  Valószínűleg valami hülyeséget.
 • finizlik #37
  ŐŐőő mit is mondtam olyan fél-1 éve amiért ki lettem röhögve?
 • Vol Jin #36
  "tulajdonképpen nemcsak -273nál állhat meg a részecskék mozgása hanem akár előbb is ha olyan az adott anyag így akár bármeddig le tudják tolni a hőmérsékletet amíg találnak olyan anyagot aminek a részecskéi nem állnak meg teljesen ezen a hőmérsékleten"

  Nem érted a hőmérséklet fogalmát. Az az abszolút nulla, ahol leáll a mozgásuk. Nem úgy, ahogyan megáll egy vonat, hanem a részecskéik nem rezegnek.
 • errorista #35
  ez a hír már egyszer-kétszer mintha lett volna
 • wraithLord #34
  Nyilván a 0 Kelvint elérni nem lehet, valamennyi (infinitézimálisan kicsi) energiája a részecskéknek mindig marad... viszont infinitézimális mértékben megközelíteni meg lehet a 0 K állapotot.
  Itt pedig a sokrészecskés rendszer összenergiájának a rendszert alkotó részecskéken való egyenlőtlen, tehát nem statisztikus (de valamilyen mintázat szerinti) eloszlásáról van szó egyébként. Így lehet babrálni az összenergiával az entrópia értékétől függetlenül...

  Legalábbis valami ilyesmit értettem ebből.